Migrenowy ból głowy

                                                                    
Migrenowy ból głowy stanowi jeden z najpoważniejszych problemów społecznych. Częściej występuje u kobiet (15-18% populacji) niż u mężczyzn (6-8%). W Polsce na migrenę choruje około 10% społeczeństwa.

Migrena jest chorobą przewlekłą o cyklicznym przebiegu, która wymaga konsultacji lub pomocy lekarza specjalisty. Bardzo często chory podczas ataku migreny jest całkowicie wyłączony z normalnego funkcjonowania. Istnieją jednak skuteczne sposoby uśmierzania bólu głowy, dlatego warto wiedzieć czy odczuwany przez Ciebie ból jest bólem migrenowym.

Głównym objawem migreny jest ból głowy, zwykle jednostronny, pulsacyjny z towarzyszącymi nudnościami, światłowstrętem, nadwrażliwością na dźwięki i zapachy. Mimo znacznego rozpowszechnienia problemu jakim jest migrena, jest ona rzadko rozpoznawalna i właściwie leczona. Przyczyny migreny nie są do końca wyjaśnione. Skłonność do migreny może być dziedziczna lub być wynikiem ciągłego stresu.

Migrenowy ból głowy to coś więcej niż zwykły ból głowy. Występuje zarówno u dzieci, jak i osób starszych, u 90% pierwszy napad pojawia się przed czterdziestym rokiem życia. Choroba znacznie ogranicza sprawność chorego wywołując stały negatywny wpływ na jego funkcjonowanie w pracy, rodzinie, społeczeństwie. Nieuchronność napadów migreny sprawia, iż osoby cierpiące żyją w nieustannym strachu przed ich powtórzeniem.

Czy cierpisz na migrenowy ból głowy ?

Długotrwały ból głowy jest bólem przewlekłym i stanowi chorobę samą w sobie. Bardzo ważne jest aby zastosować odpowiednie metody leczenia w celu jego uśmierzenia. Napady migreny występują cyklicznie, jednak poprzedzone są objawami (tzw. aura), które mogą wskazywać na jej nadejście. Możemy do nich zaliczyć: zaburzenia widzenia, nudności, wrażliwość na bodźce z otoczenia czy zmiany nastrojów.

Poniższe objawy pomogą Ci ustalić czy ból głowy, który odczuwasz to ból przewlekły:
* bardzo silny ból, pulsacyjny, rozpoczynający się najczęściej w okolicy skroni i szerzący się zwykle na połowę czaszki, naprzemiennie, rzadziej na całą głowę
* czas trwania ataku od 4 do 72 godzin
* ból utrzymuje się powyżej 3 miesięcy, napady 1-4 w miesiącu
* nudności
* wymioty
* fotofobia (nietolerancja światła)
* fonofobia (nietolerancja dźwięków)

Jeśli opisane powyżej objawy charakteryzują Twój ból głowy, to prawdopodobnie cierpisz na migrenowy ból głowy.

Zmierz poziom odczuwanego bólu

Skala mierzenia bólu to narzędzie służące do pomiaru odczuwanego bólu przez pacjentów, gdzie 0 – to brak bólu, natomiast 10 – to ból ciężki do zniesienia.

Co dalej ?

„Skuteczne leczenie migreny ma przede wszystkim na celu ograniczyć częstotliwość i siłę ataków. Ma to ogromny wpływ na poprawę jakości życia nie tylko chorego, ale również jego bliskich. Szybka diagnoza oraz właściwie dobrana terapia może znacznie uśmierzyć ból, dlatego tak ważne jest informowanie chorych gdzie mogą udać się po pomoc” – komentuje Lek. med. Magdalena Kocot – Kępska z Zakładu Badania i Leczenia Bólu Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert Programu „Ulga w bólu”.

Jeśli odczuwasz migrenowy ból głowy, po uprzednim otrzymaniu skierowania od lekarza pierwszego kontaktu udaj się do najbliższej Poradni Leczenia Bólu na konsultację do lekarza specjalisty. Podstawą leczenia bólu migrenowego jest farmakoterapia, jednak istnieją również inne metody, które pełnią rolę wspomagającą w postaci zabiegów neuromodulacyjnych czy blokad nerwów obwodowych.

Lista Poradni Leczenia Bólu w całej Polsce znajduje się na stronie internetowej Programu „Ulga w bólu” www.ulgawbolu.pl, którego celem jest m.in. zwiększanie świadomości Polaków nt. standardów skutecznego leczenia bólu.

„Ulga w bólu” – Ogólnopolski Program Skutecznej Kontroli Bólu ma na celu zwiększenie świadomości Polaków nt. standardów skutecznego leczenia przewlekłego bólu
o umiarkowanym i dużym stopniu natężenia. Ideą kampanii jest popularyzowanie nowoczesnych i bezpiecznych strategii kontroli bólu z wykorzystaniem drabiny analgetycznej WHO. Do najważniejszych działań, które zostały podjęte w ramach programu, należą badania opinii publicznej na temat postaw Polaków wobec bólu i możliwości jego kontroli, Dni Otwarte w Poradniach Leczenia Bólu, warsztaty edukacyjne dla mediów. Do końca marca br. chorzy mogą również skorzystać z porad udzielanych przez ekspertów kampanii pod bezpłatnym numerem infolinii: 0 800 706  838. Pacjentom i ich rodzinom udostępniane są materiały edukacyjne stworzone we współpracy z Radą Ekspertów kampanii. Jego partnerem jest firma farmaceutyczna Grünenthal. Patronat honorowy i merytoryczny nad projektem objęło Polskie Towarzystwo Badania Bólu (PTBB). Więcej informacji o kampanii można znaleźć na stronie internetowej www.ulgawbolu.pl.

Grünenthal to międzynarodowa firma farmaceutyczna – znany na świecie ekspert w leczeniu bólu oraz działaniach R&D. Firma specjalizuje się w produkcji leków przeciwbólowych. W Polsce jest obecna od 2002 roku. Grünenthal jest wiarygodnym i rzetelnym partnerem w leczeniu bólu, a podstawą jego obecności na rynku farmaceutycznym są inwestycje w sektorze badań i rozwoju oraz dbałość o wysoką jakość oferowanych leków. Obecnie firma prowadzi w Polsce badania kliniczne w oparciu o standardy Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP). Grünenthal wspiera również liczne przedsięwzięcia edukacyjne związane z terapią bólu oraz uczestniczy w propagowaniu wiedzy medycznej. W 2004 roku, w uznaniu wybitnych zasług dla Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, polski oddział firmy uhonorowany został Dyplomem i Medalem PTBB.

Dodatkowych informacji udzielają:
Katarzyna Matuszewska
On Board Public Relations
Tel: +48 (22) 321 51 00
e-mail: kmatuszewska@onboard.pl

Katarzyna Chojnowska
On Board Public Relations
Tel: +48 (22) 321 51 00
e-mail: kchojnowska@onboard.pl

Helena Orzechowska
On Board Public Relations
Tel: +48 (22) 321 51 00
e-mail: horzechowska@onboard.pl

1 J.Dobrogowski, J. Wordliczek „Medycyna bólu”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009