Alkoholizm – choroba, której korzenie tkwią bardzo głęboko


Wolmed logo

Bycie alkoholikiem nie jest wpisane w ludzką naturę i to, że ktoś nim się staje, to w dużej mierze efekt działania pewnych mechanizmów, które nie tylko są fundamentem w powstaniu uzależnienia, ale które równie skutecznie je utrzymują i pogłębiają. Ośrodki leczenia alkoholików, podejmując walkę, stają naprzeciw tym mechanizmom. Bo jest to jedyna skuteczna metoda, aby alkoholik mógł stać się wolnym od nałogu człowiekiem. Metodę tą wykorzystuje klinika WOLMED, pomagając swoim pacjentom uwolnić się od więzów uzależnienia.

Co we mnie jest nie tak?

WOLMED to klinika, w której od lat skutecznie osoby chore na alkoholizm podejmują walkę ze swoim uzależnieniem. Aby jednak walka stała się skuteczną, muszą wiedzieć z czym tak naprawdę walczą, muszą poznać i zrozumieć swojego przeciwnika. W praktyce bowiem odwyk alkoholowy polega na tym, aby zrozumieć, „co ze mną jest nie tak” i otwarcie i odważnie stawić temu czoła. A co jest „nie tak”? Po pierwsze, formy kontaktu ze samym sobą przybierają charakter destrukcyjny. W praktyce alkoholik ma niskie poczucie wartości, zadręcza i poniża sam siebie, utrwala w sobie poczucie winy i wstydu, nie mając w perspektywie pozytywnej wizji samego siebie i swojego życia. Po drugie, destrukcyjne są też schematy relacji z drugim człowiekiem. Osoba uzależniona jest w relacjach międzyludzkich agresywna, konfliktowa, podejrzliwa i nastawiona społecznie.  Do tego dochodzi jeszcze rozpad systemu wartości i utrata wiary w lepsze życie. I to właśnie temu wszystkiemu alkoholik musi stawić czoła.

Czas na naukę życia

Stając naprzeciwko swojego uzależnienia i podejmując leczenie, osoba uzależniona uczy się życia od nowa. Bo życie jest po to, aby je przeżyć, a nie żeby wegetować zawieszonym gdzieś w pustce swoich uzależnień. Leczenie uzależnień alkoholowych staje się więc swoistą lekcją, po której człowiek odnajduje w sobie siłę i zdolności, by powrócić do życia sprzed choroby. Terapia uczy nie tylko, jak walczyć z chorobą, jak rozpoznawać symptomy nawrotów i jak im zapobiegać. Uczy także, jak być zdrowym człowiekiem, jak zdrowo i sprawnie funkcjonować. Ta nauka obejmuje trzy kategorie umiejętności. Pierwsza z nich to umiejętności interpersonalne, czyli związane z komunikowaniem się z drugim człowiekiem. Druga kategoria obejmuje umiejętności intrapersonalne, a więc związane ze samoświadomością, zdolnością rozumienia samego siebie, samokontroli i rozumienia własnych pragnień i uczuć. Uzupełnieniem staje się trzecia kategoria, umiejętności zadaniowych, których oczekuje od nas sfera zawodowa i rodzinna.

Powrót do normalności możliwy jest dzięki specjalistycznej Klinice Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień – WOLMED. Szczegółową ofertę znajdziesz pod adresem www.wolmed.pl.

Ośrodki leczenia alkoholików – Dubie, Szczerców, Bełchatów, województwo łódzkie.

Dodaj komentarz