Badanie lipidogramem – kiedy warto je wykonać i dlaczego?


Badanie lipidogramem – kiedy warto je wykonać i dlaczego?
Lipidogram jest badaniem, które na oznaczenie czterech ważnych parametrów – cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL, cholesterolu LDL oraz trójglicerydów (TG). Wykonanie tego badania daje możliwość zróżnicowania przyczyn występowania zaburzeń w gospodarce lipidowej organizmu. Zbyt wysoki poziom cholesterolu czy trójglicerydów można skutecznie obniżyć dietą i lekami, dlatego warto wykonać to badanie, gdy zostanie zlecone przez lekarza.

Lipidogram – najważniejsze informacje

Zbadanie profilu lipidowego jest często wykonywane w ramach podstawowych badań diagnostycznych, ponieważ pozwala w łatwy sposób sprawdzić ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego. Dzięki kompleksowej ocenie poziomu lipidów we krwi lekarz może określić, czy gospodarka lipidowa organizmu jest prawidłowa. Badanie powinno wykonywane już u osób, które ukończyły 20. rok życia – wówczas wystarczy zrobić lipidogram raz na 5 lat, a jeśli istnieją czynniki ryzyka, to odpowiednio częściej.

Zbyt wysoki poziom cholesterolu czy trójglicerydów to główna przyczyna chorób układu krążenia oraz serca. Jest to nieprawidłowość, która podczas badań laboratoryjnych jest wykrywana bardzo często.

Jakie są wskazania do lipidogramu?

Profil lipidowy powinien być systematycznie wykonywany przez osoby cierpiące na cukrzycę, choroby naczyń mózgowych, chorobę wieńcową, nadciśnienie tętnicze, niedoczynność lub nadczynność tarczycy, a także zaburzenia przepływu w naczyniach obwodowych. Ponadto badanie wskazane jest w przypadku osób otyłych czy palących papierosy, a także mających objawy, które mogą wskazywać na zaburzenia gospodarki lipidowej.

Każda zdrowa osoba po ukończeniu 20. roku życia powinna przynajmniej raz na 5 lat wykonywać lipidogram. Dzięki uzyskanym wynikom można rozpoznać:

  • hipercholesterolemię – wysoki poziom LDL i prawidłowy trójglicerydów,

  • hipertriglicerydemię – wysoki poziom trójglicerydów,

  • hiperlipidemię mieszaną – podwyższony poziom trójglicerydów i cholesterolu.

Przygotowanie do badania

Badanie wykonywane jest z surowicy lub osocza wyizolowanego z próbki krwi pobranej z żyły. Poziom cholesterolu jest określany metodą enzymatycznej hydrolizy jego estrów oraz metodą oksydacji wolnego cholesterolu. Ponadto, aby oznaczyć wybrane składowe, usuwane są inne frakcje, co pozwala określić poziom cholesterolu LDL i HDL. W laboratoriach najczęściej do badania profilu lipidowego wykorzystuje się enzymy esterazy i oksydazy cholesterolowej. Poziom trójglicerydów jest wówczas określany na podstawie powstałego po ich rozpadzie glicerolu.

Do badania poziomu lipidów we krwi warto się wcześniej przygotować, o czym można przeczytać na stronie https://optymalnewybory.pl/warto-wiedziec/jak-sie-przygotowac-do-badania-i-interpretowac-wynik-cholesterolu-lipidogram/. Przede wszystkim lipidogram wykonuje się na czczo, co oznacza, że pacjent nie powinien spożywać pokarmów przez 12-14 godzin przed badaniem. Ponadto zalecane jest niezmienianie diety i utrzymywanie stałego poziomu nawyków żywieniowych. Lekarz może też zalecić odstawienie leków mających wpływ na gospodarkę lipidową na ok. 3 tygodnie przed badaniem. W tym czasie należy też zrezygnować z intensywnego wysiłku fizycznego.

Jak interpretować wyniki lipidogramu?

Normy cholesterolu i trójglicerydów wynoszą:

  • cholesterol całkowity

  • trójglicerydy

  • HDL >45 mg/dl dla kobiet i >40 mg/dl dla mężczyzn;

  • LDL

Odczyt wyników lipidogramu należy powierzyć lekarzowi, ponieważ konieczne jest wzięcie pod uwagę pozostałych danych klinicznych oraz wywiadu rodzinnego. Tylko wtedy można określić indywidualne ryzyko sercowo-naczyniowe. W przypadku podwyższonego poziomu cholesterolu czy trójglicerydów podstawowym działaniem jest dieta ograniczająca spożycie tłuszczów zwierzęcych. Ponadto konieczna jest zmiana tylu życia. Jeśli te zmiany nie przyniosą rezultatów, to lekarz może wypisać leki regulujące gospodarkę lipidową organizmu.

Dodaj komentarz