Charakterystyka bólu przebijającego


Charakterystyka bólu przebijającego
Przynajmniej u 50% pacjentów z chorobą nowotworową występuje ból przebijający, który pojawia się nagle, spontanicznie lub na skutek wykonywania jakiejś czynności. Tego rodzaju dolegliwości są szczególnie przykre, ponieważ mogą wystąpić pomimo prawidłowego leczenia przeciwbólowego.

Co to jest ból przebijający?

Bóle przebijające są bardzo dokuczliwe. Charakteryzuje się je jako silne, zaostrzające i nagłe ataki o krótkim (ok. pół godziny) trwaniu. Mogą powstawać bez przyczyny lub po podjęciu określonej czynności np.poruszanie się , kaszel, defekacja, przełykanie itp. Pojawiają się kilka, a w skrajnych przypadkach kilkadziesiąt razy dziennie i wymagają wdrożenia odpowiedniego postępowania farmakologicznego, gdyż bardzo obniżają jakość życia chorego.

Cechy charakterystyczne bólu przebijającego:

  • Wysokie natężenie bólu w skali VAS 5 do 10; 
  •  Czas trwania epizodu  od 1 minuty do 4 godzin, średnio 30 minut;
  • Szybkość narastania epizodu  narastają1-30 minut, średnio 3 minuty;
  •  Częstość występowania – ataki mogą pojawiać się nawet do 60 razy na dobę;
  • Ból może pojawiać się nawet pomimo wdrożonego leczenia p. bólowego.

Rozróżniamy ból przebijający: incydentalny związany z wykonywaniem określonej czynności   oraz ból spontaniczny lub idiopatyczny – niezwiązany z żadnymi konkretnymi powodami. Może być pochodzenia receptorowego i niereceptorowego (somatyczny, trzewny i przewodowy).

Leczenie bólu przebijającego

Ze względu na nieregularny charakter, ból przebijający jest trudny do leczenia i wymaga stosowania dodatkowych „ratunkowych” dawek leków, najczęściej opioidów o szybkim działaniu. Sposób leczenia jest też zależny od mechanizmu pochodzenia, gdyż czasem wystarczy zlikwidować wywołujący go czynnik np. jeśli spowodowany jest kaszlem,  właściwe będzie leczenie objawów   przez zastosowanie leków przeciwkaszlowych.

Wpływ bólu na kondycję chorego

Bóle każdego rodzaju pogarszają samopoczucie pacjenta, a zwłaszcza bóle przebijające, które są bardzo dotkliwe. Nieleczone mogą mieć poważne konsekwencje: pacjenci gorzej reagują na leczenie onkologiczne, zmagają się z problemami psychicznymi, takimi jak strach, depresja, poczucie izolacji i niezrozumienia, czy nawet agresja.

W procesie leczenia bólu przebijającego oraz całego leczenia onkologicznego ogromną rolę odgrywa nie tylko wdrożone postępowanie szpitalne, ale również wsparcie psychologiczne ze strony rodziny i znajomych. Więcej o tym dowiesz się na stronie bolprzebijajacy.pl.

Dodaj komentarz