Co to jest pipeta?


Co to jest pipeta?
Pipety (zwane również zakraplaczem chemicznym) to przyrząd laboratoryjny służący do przenoszenia odmierzonej objętości cieczy. Pipety powszechnie wykorzystuje się do badań chemicznych, w biologii molekularnej oraz w badaniach medycznych. Na rynku pipety dostępne są w kilku wersjach o różnym przeznaczeniu oraz odmiennych poziomach dokładności. Wyróżnia się zarówno jednoczęściowe pipety szklane jak i bardziej złożone pipety regulowane lub elektroniczne.

Działanie pipet opiera się na wytworzeniu próżni nad komorą przechowującą ciecz oraz selektywnym uwalnianiu próżni w celu pobrania oraz dozowania płynu. Pipety dozujące od 1 do 1000 μl nazywane są mikropipetami, natomiast makropipety dozują większą objętość cieczy.

Standardowa pipeta wykonana jest ze szkła. Istnieją wiele rodzajów powszechnie wykorzystywanych pipet (zobacz dostępne rodzaje na DanLab.pl).

Pipeta wolumetryczna posiada duża bańkę i jest skalibrowana do jednej objętości. Zazwyczaj jest to 10, 25 i 50 ml. Z kolei pipety Mohra mają proste ścianki i skalę dla różnych objętości co 0,5 ml. Pipety wielowymiarowe to rodzaj makropipety, która składa się z długiej rurki ze skalibrowaną skalą, o różnych objętościach. Pipety te wymagają próżni- początkowo wykorzystywano jamę ustną, natomiast ze względu na wysokie ryzyko zatrucia niektóre pipety posiadają dwa pęcherze między ustnikiem a linią poziomu roztworu.

Ponadto wyróżnia się także pipety Pasteura nazywane również kroplomierzami, które wykorzystywane są do przenoszenia małych ilości płynów, natomiast przyrządy te nie posiadają skali. Zakraplacze zazwyczaj wykonane są z tworzywa sztucznego lub szkła.

Pipety transferowe są podobne do pipet Pasteura, natomiast produkowane są wyłącznie z tworzywa sztucznego. Pipetę napełnia się, zanurzając końcówkę w mierzonej objętości i wyciągając ciecz za pomocą wypełniacza do pipety. Następnie objętość ustawia się przez zwolnienie próżni za pomocą wypełniacza lub wilgotnego palca.

Podczas przenoszenia pipety do naczynia odbierającego należy uważać, aby nie wstrząsnąć pipetą, ponieważ kolumna płynu może się „odbijać”. W celu zminimalizowania rozwoju zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego z powodu powtarzalnego pipetowania obecnie wykorzystuje się głównie pipety elektroniczne. Urządzenia te działają w oparciu o napęd tłoka. Próżnia generowana jest przez pionowy skok metalowego lub ceramicznego tłoka w hermetycznej tulei.

Ta technika zapobiega przez kontaktem płynu z pipetą. Ciecz zasysana jest za pomocą końcówki pipety, która jest zmieniana pomiędzy użytkowaniami. Naciśnięcie przycisku wyrzutnika końcówki powoduje jej usunięcie. Końcówka zostaje zdjęta bez obsługi operatora i bezpiecznie wyrzucona do odpowiedniego pojemnika. Zapobiega to również zanieczyszczeniu lub uszkodzeniu skalibrowanego mechanizmu pomiarowego.

Dodaj komentarz