Co to jest wiskozymetr?


Co to jest wiskozymetr?
Wiskozymetr, inaczej lepkościomierz to przyrząd pomiarowy służący do pomiaru lepkości płynów, głównie cieczy. W przemyśle lepkościomierze wykorzystywane są między innymi do sterowania jakością rafinacji, regulacji lepkości półproduktów, wyrobów petrochemicznych, do kierowania procesami drukowania (poprzez określenie jakości tuszu) a także w przemyśle papierniczym i przetwórstwie celulozy. Wiskozymetry mają zastosowanie również podczas regulacji produktów, kontroli jakości w branży farmaceutycznej, kosmetycznej oraz podczas przygotowania wyrobów i kontroli jakości w przemyśle spożywczym.

Ponieważ zmiany lepkości odzwierciedlają zmiany masy cząsteczkowej, lepkościomierze służą do charakteryzowania tworzyw sztucznych. Są one szczególnie przydatne w syntezie polimerów, ponieważ szybkość przepływu można wykorzystać do określenia zmiany długości polimeru w różnych procesach.

W wielu przypadkach lepkość zmniejsza się wraz ze wzrostem aktywności enzymatycznej. Wówczas wiskozymetry takie jak z oferty DanLab wykorzystuje się do określania aktywności enzymów, takich jak celulaza, proteaza, amylaza i pektynaza.

Istnieje wiele sposobów pomiaru lepkości, ale dzielą się one na dwa podstawowe mechanizmy działania. W pierwszej metodzie kula lub łopata wirnika porusza się poprzez materiał stacjonarny w drugiej natomiast materiał przepływa przez przedmiot stacjonarny lub omija go. W obu metodach mierzony jest opór przepływu.

Wiskozymetry kapilarne, zwane również lepkościomierzami typu U lub szklanymi, są często używane w warunkach laboratoryjnych. Lepkość mierzy się poprzez pomiar czasu, gdzie przezroczysty lub półprzezroczysty płyn przepływa między dwoma punktami rurki kapilarnej. W przypadku cieczy nieprzezroczystych trudno jest ustalić, kiedy próbka przekroczy punkt w rurce, dlatego konieczne jest użycie wiskozymetrów o przepływie wstecznym, które zwilżają tylko sekcję czasową kapilaru podczas rzeczywistego pomiaru. Wyróżnia się wiskozymetry kapilarne ręczne lub automatyczne. Automatyczne urządzenia wykorzystują czujniki optyczne na podczerwień do próbek przezroczystych lub czujniki termiczne do próbek nieprzezroczystych.

Proste wiskozymetry rotacyjne, znane również jako wiskozymetry typu Brookfield, wykorzystują sprężynę skrętną do pomiaru momentu obrotowego. Zmiana prędkości i wielkości wirnika pozwala na pomiar różnych zakresów lepkości.

Istnieją również lepkościomierze pracujące w oparciu o zasadę toczenia kuli. Kula przetacza się przez zamkniętą, wypełnioną próbką kapilarę, która jest nachylona pod określonym kątem. Czujniki indukcyjne określają czas toczenia piłki między dwoma znakami.

W podobny sposób spadające kulki lub wiskozymetry mierzą czas potrzebny na opadnięcie kuli lub pod wpływem grawitacji przez wypełnioną próbką rurkę nachyloną pod kątem. Wiskozymetry opadającego tłoka działają na podobnej zasadzie, ale mierzą opór tłoka spadającego przez materiał.

Dodaj komentarz