Czynniki wyróżniające pokolenie Y


Czynniki wyróżniające pokolenie Y
Każde pokolenie cechuje się nieco odmiennym sposobem bycia, umiejętnościami czy systemem wartości. Przyczyn takiego stanu rzeczy można doszukiwać się w różnych źródłach. Jednak najbardziej prawdopodobna wydaje się jedna przyczyna – rozwój technologiczny. Kolejne pokolenia mają okazję dorastać w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, co z pewnością wywiera olbrzymi wpływ na kształtowanie się cech ogólnospołecznych. Kim są ludzie z pokolenia Y i jakie cechy ich wyróżniają?

Pokolenie przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych

Pokolenie Y, to wszyscy ludzie urodzeni w Polsce pomiędzy 1984 a 1997 rokiem.  Przez niektórych nazywane jest pokoleniem millenium. W polskich warunkach jest to pierwsze pokolenie na przestrzeni wcześniejszych kilkudziesięciu lat, które miało okazję dorastać w pełni wolnym kraju. W przeciwieństwie do swoich rodziców oraz dziadków mogli oni korzystać z dobrodziejstw wolnego rynku, na którym z każdym rokiem pojawiało się coraz więcej dóbr i usług wszelkiego rodzaju. Na lata dziewięćdziesiąte przypada również duży skok w postępie technologicznym, zwłaszcza w branży telefonicznej oraz multimedialnej. Pokolenie Y to pierwsza generacja ludzkości, która dorastała z rękoma przyklejonymi do klawiatury komputera.

Cechy charakterystyczne dla pokolenia Y

Niemal wszystkich ludzi pochodzących z pokolenia Y charakteryzuje otwartość na świat – zostali oni wychowani w czasach, gdy można już było bez problemów przekraczać granice. Świat stał się dla nich globalną wioską – czują  się obywatelami nie tylko kontynentu europejskiego, ale także i całego globu. Są bardzo elastyczni zarówno jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania jak i środowisko pracy. Z łatwością dostosowują się do zmian i szybko aklimatyzują się w nowych warunkach. Większa otwartość rynku pracy nie zawsze jednak idzie w parze z szybszym usamodzielnieniem się. Jak pokazują wyniki badań, młodzi ludzie z pokolenia Y dużo dłużej pozostają pod opiekuńczymi skrzydłami rodziców niż ich starsi koledzy. Wiąże się to często po prostu z wygodą. Wśród innych negatywnych cech można wymienić między innymi nadmierne przywiązanie do własnej nieomylności, a także nieumiejętność przyjmowania krytyki – nawet tej konstruktywnej.

Przedstawiciele pokolenia Y w pracy

To w jakim okresie urodził się dany człowiek ma ogromny wpływ nie tylko na jego życie osobiste, ale również na to jak odnajduje się on na rynku pracy. Ludzie urodzeni w głębokim PRL-u mają doświadczenie pracy w jednym zakładzie przez całe życie. Z kolei dla przedstawicieli pokolenia Y, rynek pracy jest niezmiernie dynamiczny – nie mają oni obaw przed nieustannym zmienianiem miejsc pracy, pod warunkiem oczywiście, że przynosi im to rozwój. Od pracodawcy oczekują jasnego wyznaczania konkretnych celów, a także ciągłej kontroli i odpowiedniego systemu motywacyjnego. O wiele lepiej niż ich starsi koledzy przedstawiciele pokolenia Y radzą sobie z nowoczesnymi technologiami multimedialnymi. Ich niewątpliwym atutem jest również szeroka znajomość języków obcych.

Artykuł został przygotowany we współpracy z nais.pl

Dodaj komentarz