Iskra w oku, jaskra we wzroku – Neuropatia


Iskra w oku, jaskra
Jaskra jest chorobą wywołującą postępujący zanik nerwu wzrokowego. Skutkiem tego procesu może być nawet całkowita i nieodwracalna utrata widzenia.

Rozrost ubytków wynika z obumierania włókien nerwowych w siatkówce oka. Najgroźniejszym czynnikiem wpływającym na taki stan rzeczy jest zbyt wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe, które potrafi doprowadzić do całkowitej utraty zdolności widzenia przez oko objęte zmianą chorobową. Czym jest spowodowana taka zmiana ciśnienia?  Patologiczny wzrost spowodowany jest najczęściej nieuregulowanym cyklem przepływu cieczy wodnistej oka. Polega on na zachowaniu stanu równowagi pomiędzy procesem tworzenia i odpływania cieczy. Jeżeli odpływ jest zahamowany w kącie przesączania mogą wystąpić dwa typy utrudnionego przepływu cieczy wodnistej:

  • Zahamowanie otwartego kąta, czyli zamknięcie się otworków beleczkowania, które utrudnia odpływ płynu,
  • Zahamowanie zamkniętego kąta, czyli zamknięcie się drożnego beleczkowania wynikające ze zrośnięcia rogówki z tęczówką.

Pola widzenia obu oczu wzajemnie się uzupełniają. Jest to dobre rozwiązanie w przypadku osłabienia widzenia jednego z oka, natomiast stanowi problem w samodzielnym rozpoznaniu pierwszych zmian chorobowych. Faktem jest, że wiele osób z początkowymi objawami dowiaduje się o neuropatii zupełnie przypadkiem, np. podczas kontrolnego badania wzroku u okulisty. A jak wiadomo często odkładamy w czasie taką wizytę. Im wcześniej rozpoznamy chorobę, tym lepiej. W społeczeństwie panuje przekonanie, że jaskra dotyczy głównie osób starszych. I tak, i nie. Coraz częściej osoby młode mogą mieć pierwsze zmiany w oku, jednak dopiero w starszym wieku są one na tyle rozległe, że utrudniają funkcjonowanie. Stąd też samą chorobę przypisuje się do bardziej zaawansowanego wieku.

Na czym polega diagnoza? Lekarz podczas badania może dostrzec typowe zmiany w wyglądzie nerwu wzrokowego. Najczęściej stwierdza charakterystyczne dla tej dolegliwości ubytki w polu widzenia. Następnym krokiem jest badanie dna oka, które pomaga określić stadium chorobowe. Aby dopełnić obraz wszelkich nieprawidłowości ocenia się tarczę nerwu wzrokowego, wykonuje obrazowe badanie oceniające nerw wzrokowy oraz warstwy włókien nerwowych. Po dokonaniu pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego, badania kąta przesączania oraz badania obrazowego przedniego odcinka oka lekarz zadecyduje o dalszych krokach. Leczenie jaskry polega głównie na obniżeniu ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Dodaj komentarz