Jak przebiega rekonstrukcja więzadła MPFL?


Jak przebiega rekonstrukcja więzadła MPFL?
MPFL (Medial Patellofemoral Ligament), czyli więzadło rzepkowo-udowe przyśrodkowe biegnące od kości udowej do rzepki i stanowiące niezwykle ważny element stabilizujący, często ulega uszkodzeniu, gdy dochodzi do zwichnięcia rzepki. W takim przypadku konieczna jest rekonstrukcja tej struktury, inwazyjny, acz bezpieczny zabieg, który ma na celu przywrócenie prawidłowej stabilności w tej części kończyny. Rekonstrukcja więzadła MPFL polega na zszyciu lub odtworzeniu więzadeł znajdujących się od strony przyśrodkowej rzepki.

Jak wygląda zabieg rekonstrukcji więzadła MPFL?

Rekonstrukcja więzadła MPFL przeprowadzana jest z użyciem artroskopu, cienkiej teleskopowej rurki zakończonej mikrokamerą. Wprowadza się ją do kolana poprzez dwa niewielkie (3 – 4 cm) nacięcia, a następnie przymocowuje przeszczep w miejscach anatomicznych przebiegu troczka rzepki. Do rekonstrukcji więzadeł MPFL wykorzystuje się zazwyczaj zdrowe ścięgna pacjenta pobrane z mięśni grupy tylnej uda (ścięgna mięśnia smukłego lub półścięgnistego).

Jakie są zalety rekonstrukcji więzadła MPFL?

Rekonstrukcja więzadła MPFL zapobiega niewydolności rzepki, a co za tym idzie – nawracającym zwichnięciom, które są częstym następstwem nieleczonego uszkodzenia tej struktury. Zbyt wiotkie więzadła nie zapewniają kończynie odpowiedniej stabilności i w konsekwencji prowadzą do powstawania kolejnych kontuzji w obrębie kolana – rekonstrukcja więzadła jest w tym przypadku koniecznością, jeśli chcemy oszczędzić sobie bólu i nerwów. Na szczęście zabieg rekonstrukcji jest prosty i bezpieczny, a także pozawala na szybką i skuteczną rehabilitację. Więcej informacji o zabiegu znajdziecie na https://www.sport-klinika.pl/zabiegi/zabiegi-operacyjne/rekonstrukcja-wiezadla-mplf-troczka-przysrodkowego/.

Jak wygląda rekonwalescencja po zabiegu?

Sport-Klinika w Żorach, specjalizująca się w wykonywaniu zabiegów rekonstrukcji więzadeł MPFL, zwraca uwagę na to jak ważne jest, aby możliwie najszybciej po takiej operacji rozpocząć rehabilitację ruchową. Na początek zaleca się zginanie i prostowanie kolana w celu zapobiegania przykurczom torebkowym, następnie fizjoterapia uzupełniana jest o bardziej skomplikowane i wymagające ćwiczenia. Sport-Klinika zachęca również pacjentów do chodzenia o kulach – zmobilizuje to rzepkę do regeneracji i przyspieszy przywrócenie kończyny pełnej sprawności.

Dodaj komentarz