Jak rozpoznać objawy nawrotu schizofrenii?


Jak rozpoznać objawy nawrotu schizofrenii?
Schizofrenia jest chorobą przewlekłą, która ma charakter nawrotowy. Okres trwania nasilonych objawów choroby może przedłużać się do kilku tygodni. W tym czasie mogą wystąpić poważne zaburzenia zachowania i codziennego funkcjonowania. Bardzo ważna jest umiejętność wczesnego rozpoznawania objawów nawrotu choroby.

Nawroty schizofrenii to stan ponownego pojawienia się symptomów choroby, który występuje po okresie bezobjawowym (lub skąpoobjawowym), czyli tzw. remisji.

Nawroty schizofrenii – dowiedz się więcej w serwisie Zdrowie Psychiczne. 

Objawy nawrotu schizofrenii

Objawy nawrotu schizofrenii to po prostu objawy choroby, tożsame lub podobne do tych, na podstawie których postawiono diagnozę. Mogą to być objawy wytwórcze, czyli urojenia i omamy (w schizofrenii najczęstsze są halucynacje słuchowe – „obce głosy”). Z czasem nawroty mogą mieć charakter zdominowany przez nasilenie tzw. objawów negatywnych, takich jak wycofanie, izolacja, zubożenie ekspresji emocji.

Nawroty mogą być poprzedzone sygnałami ostrzegawczymi, które pojawiają się nawet kilka tygodni czy miesięcy wcześniej.

Sygnały ostrzegawcze

Sygnały ostrzegawcze zapowiadające zbliżający się nawrót nie są specyficzne i z tego powodu mogą być trudne do identyfikacji. Zaliczamy do nich:

– bezsenność;

– rozdrażnienie;

– zmiany nastroju, zachowania czy percepcji.

Bardzo ważne jest wczesne wychwycenie objawów. Pozwoli na odpowiednią reakcję, która może zapobiec rozwojowi ostrych objawów psychotycznych.

Dlaczego ważne jest zapobieganie nawrotom?

Nawroty choroby powodują pogorszenie funkcjonowania chorego, pogorszenie relacji z otoczeniem, obciążenie opiekunów chorego, ryzyko hospitalizacji, czy nawet samobójstwa. Nawrót prowadzi także do mniej oczywistych następstw. Psychoza może skutkować zmianami w mózgu – pogorszeniem pamięci, koncentracji i uwagi. Przy powtarzających się nawrotach zazwyczaj konieczne jest zastosowanie wyższych dawek leków, czasami leki dotychczas stosowane przestają działać – pojawia się zjawisko lekooporności. Warto również podkreślić, że każdy nawrót zwiększa ryzyko wystąpienia kolejnego.

Leki przeciwpsychotyczne – pomoc w walce o codzienność bez objawów choroby

Podstawą leczenia schizofrenii jest regularne przyjmowanie leków przeciwpsychotycznych, także w okresach remisji. Farmakoterapia jest najskuteczniejszą formą leczenia: pozwala na redukcję ryzyka nawrotu.

Szczególną formą terapii przeciwpsychotycznej jest zastosowanie długodziałających leków przeciwpsychotycznych, czyli LAI. LAI to neuroleptyki podawane w formie iniekcji co kilka tygodni. Takie rozwiązanie znacząco poprawia współpracę z pacjentem, pozwala mu uwolnić się od przymusu codziennego przyjmowania leków, a opiekunom chorego umożliwia zwolnienie z ciągłego kontrolowania, czy przyjmuje on regularnie odpowiednią dawkę leków.

Co jeszcze można zrobić aby zapobiec nawrotom?

Bardzo ważna jest systematyczność w prowadzeniu terapii lekowej. Chory może również zmniejszyć ryzyko nawrotów przez prowadzenie higienicznego trybu życia – odpowiednią ilość snu, aktywność fizyczną, unikanie sytuacji stresowych i używek. Chory powinien zadbać także o dobre kontakty z innymi ludźmi, którzy będą stanowić wsparcie w trudnych chwilach. Ważne, by osoba cierpiąca na schizofrenię stale poszerzała wiedzę na temat choroby i jej objawów, a także regularne chodziła na wizyty kontrolne do swojego lekarza prowadzącego.

Dodaj komentarz