Leasing sprzętu medycznego


sprzęt medyczny
Leasing jest umową przewidzianą przez polskie prawo, polegającą na tym, że finansujący – leasingodawca – oddaje w używanie określoną umową rzecz leasingobiorcy, a ten płaci comiesięczne raty, sumujące się do wartości przedmiotu i doliczonej kwoty dla finansującego.

Jest to co do zasady umowa, którą mogą zawrzeć wyłącznie przedsiębiorcy, są jednak od tej zasady wyjątki. Przedmiotem takiej umowy może być każda rzecz, którą biorący leasing może użytkować przez określony czas w zamian za raty.

Lekarze a leasing

Przedmiotem umowy leasingu może być również sprzęt medyczny wykorzystywany przez lekarzy w swojej praktyce. Nie tylko lekarze mogą skorzystać z możliwości zawarcia umowy leasingu, przywilej ten dotyczy również stomatologów, techników dentystycznych, kosmetologów, a nawet lekarzy weterynarii oraz techników weterynarii.

Firmy oferujące finansowanie sprzętu objętego leasingiem umożliwiają lekarzom uzyskanie leasingu nie tylko na sam sprzęt medyczny, ale również na inne przedmioty związane z ich działalnością, np. samochód służący do prowadzenia tego typu działalności.

Zwykle procedura uzyskania leasingu przez lekarza od firmy finansującej jest maksymalnie uproszczona, a z oferty mogą korzystać lekarze zatrudnieni na kontraktach i prowadzący własną, prywatną praktykę.

Często firmy te oferują sfinansowanie całości kosztów sprzętu, nie wymagając od lekarza żadnego wkładu finansowego. Zasady udzielania leasingu są zwykle bardzo przejrzyste i przystępne, a umowa zawierana jest na długi, nawet wieloletni czas, co zapewnia lekarzowi biorącemu leasing dogodne warunki jego spłacania.

Korzyści płynące z leasingu sprzętu medycznego

Dzięki umowie leasingu na sprzęt medyczny, lekarzowi będzie przysługiwał szereg korzyści płynących dla przedsiębiorcy z tego typu umów. Leasing jest przede wszystkim dużą ulgą w zakresie podatków.

Lekarz, jak każdy przedsiębiorca, może wliczać całość leasingu w koszty prowadzenia działalności, a tym samym znacząco obniżać wysokość należnego podatku dochodowego, a także rozliczać podatek VAT.

Branie sprzętu medycznego w leasing przez lekarzy zdaje się mieć plusy nie tylko dla samego lekarza, ale również dla pacjenta (sprawdź także: http://www.rl.com.pl/oferta-specjalna/dla-medykow). Pozwala to na wyposażanie gabinetów w coraz to nowsze, doskonalsze sprzęty medyczne. Sprzęty te są bardzo drogie, prawdopodobne ich zakup przez lekarzy w inny sposób i na innych warunkach byłby niemożliwy, a przynajmniej bardzo utrudniony. Leasing na sprzęt wyposażenia gabinetów pozwala lekarzom na prowadzenie swojej praktyki na najwyższym poziomie, a jednocześnie jest kosztem łatwiejszym do udźwignięcia. Taka możliwość zdecydowanie podnosi jakość usług świadczonych przez dla lekarza, pacjenci natomiast mogą liczyć na profesjonalne, nowoczesne diagnozowanie i leczenie.

Dodaj komentarz