Leczenie przeciwpsychotyczne to nie wszystko – stan somatyczny chorych na schizofrenię


Leczenie przeciwpsychotyczne to nie wszystko
Stan psychiczny chorych na schizofrenię oraz wszelkie działania ukierunkowane na wyeliminowanie utrudniających normalne funkcjonowanie objawów psychotycznych bez wątpienia jest pierwszym i nadrzędnym celem stawianym na początku terapii, jednak w opiece nad takim pacjentem nie należy całej uwagi skupiać wyłącznie na symptomach świadczących o zaburzeniach psyche, ponieważ stan somatyczny jest równie ważny i w znacznym stopniu może wpływać na losy chorego.

Stan somatyczny chorych – ważny czynnik rokowniczy

Współwystępowanie chorób somatycznych stanowi istotny czynnik obciążający, mający wpływ na zmniejszenie szans powodzenia leczenia oraz wydłużenie czasu jego trwania.

Monitorowanie stanu somatycznego chorych na schizofrenię jest tym ważniejsze, ze względu na to, że oni sami bardzo często bagatelizują swoje dolegliwości, nie przywiązują do nich wagi i nie zgłaszają się po pomoc specjalistyczną.

Chorzy na schizofrenię nie dbają odpowiednio o swoje zdrowie

Dzieje się tak z wielu powodów – po pierwsze pacjenci nie dbają o swoje zdrowie, co niewątpliwie spowodowane jest tym, że są oni całkowicie pochłonięci przez świat swoich przeżyć psychicznych, który potrafi zdominować rzeczywistość i podporządkować sobie wszelkie inne aktywności. Chorzy prowadzą niehigieniczny tryb życia – są mało aktywni, niewłaściwie się odżywiają, nadużywają alkoholu, palą papierosy, nierzadko stosują substancje psychoaktywne. Istotnym problemem jest także pomijanie dawek leków, bądź całkowite zarzucenie ich stosowania.

Długodziałające leki przeciwpsychotyczne (LAI) pomocą w skutecznej farmakoterapii

Wsparciem w utrzymaniu współpracy z pacjentem w kwestii regularnego przyjmowania leków i  istotną alternatywę dla tradycyjnego leczenia środkami doustnymi stanowią leki o przedłużonym uwalnianiu (LAI) podawane w iniekcjach co 2-4 tygodnie. Tego typu forma terapii eliminuje problem pominięcia dawki leku, a co za tym idzie poprawia skuteczność leczenia i zmniejsza niepokój osób najbliższych choremu zatroskanych o dobro pacjenta.

Więcej o nowoczesnych formach terapii na stronie: http://zdrowiepsychiczne.pl/nowoczesne-formy-leczenia

Stany psychotyczne sprzyjają urazom

Stany psychotyczne, w czasie których chory jest znacząco pobudzony i bywa agresywny, sprzyjają urazom, a co za tym idzie różnego rodzaju obrażeniom, które zaniedbane przez chorych (a tak nierzadko dzieje się w przypadku pacjentów z rozpoznana schizofrenią) mogą nawet być przyczyną niepełnosprawności.

Najczęstsze choroby somatyczne u pacjentów

Najczęstszymi schorzeniami somatycznymi rozpoznawanymi u pacjentów ze schizofrenią są przewlekła obturacyjna choroba płuc (nie bez znaczenia jest tutaj rozpowszechnienie nałogu palenia tytoniu), nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, niewydolność krążeniowo-oddechowa, zaburzenia metaboliczne (w tym cukrzyca typu 2, otyłość, zaburzenia gospodarki lipidowej), schorzenia neurologiczne i wewnątrzwydzielnicze.

Warto pamiętać, że wzrost ryzyka zachorowania na niektóre choroby somatyczne u pacjentów ze schizofrenią ponad to właściwe dla populacji podyktowane jest już samym rozpoznaniem schizofrenii, a ryzyko to jest potęgowane przez stosowanie leków przeciwpsychotycznych  oraz prowadzenie niehigienicznego trybu życia przez chorych.

Schizofrenia a śmiertelność z powodów „nienaturalnych”

Szacuje się, że śmiertelność wśród pacjentów chorujących na schizofrenię jest około 2 razy wyższa niż w populacji ogólnej. Zatrważające są dane dotyczące śmiertelności z przyczyn „nienaturalnych”, poprzez które rozumiemy samobójstwo oraz czyny agresywne; tutaj ryzyko śmierci jest wyższe od populacyjnego nawet ponad 4 razy.

Wskaźnik samobójstw wśród chorych na schizofrenię wynosi około 10%, choć niektóre ze źródeł podają, że może on sięgać nawet kilkudziesięciu procent.

Bez wątpienia czynom autodestrukcyjnym sprzyja poczucie braku nadziei, osamotnienie, brak wsparcia ze strony otoczenia oraz występowanie objawów wytwórczych (np. omamów słuchowych), stąd tak istotne jest opanowanie symptomów psychotycznych.

Jak wynika z powyższych, zależność pomiędzy stanem psychicznym a somatycznym jest bezsprzeczna i wielopłaszczyznowa. W opiece nad chorym na schizofrenię nie można skupiać się wyłącznie na objawach psychicznych, choć niewątpliwie opanowanie objawów psychotycznych jest pierwszym krokiem w prawidłowo prowadzonej terapii. Systematyczna kontrola stanu zdrowia pacjentów w trakcie leczenia neuroleptykami jest niezbędna dla powodzenia i skuteczności leczenia a wsparcie ze strony otoczenia, szczególnie osób najbliższych, znacznie ułatwia współpracę na linii lekarz-pacjent i tym samym wpływa na poprawę rokowania.

Dodaj komentarz