Medytacja


Naukowcy od dawna wiedzą, że medytacja jest niezwykle korzystna dla zdrowia człowieka. Liczne badania wykazały, że regularne jej praktykowanie obniża ciśnienie krwi, pomaga w radzeniu sobie ze stresem, zapobiega demencji, poprawia koherencję prawej i lewej półkuli mózgu, a także poprawia pamięć.

Jednak wiele osób spróbowawszy medytacji stwierdza, że osiągnięcie stanu głębokiej relaksacji i koncentracji jest dla nich niezwykle trudne albo wręcz niemożliwe.

Według naukowców, oznacza to, że pragnąc skorzystać z dobroczynnego wpływu medytacji na zdrowie, powinni spróbować innych technik medytacyjnych, bo nie wszyscy jesteśmy w taki sam sposób predysponowani do konkretnych form praktyki.

Michael Booth w książce „Jedz, módl się, jedz” opisuje jak praktykowanie jogi poprawiło jakość jego życia, chociaż właściwa dla jogi forma medytacji – pranajama – okazała się dla niego nieodpowiednia. Booth doświadczył korzyści z praktyki medytacji dopiero, gdy spróbował Medytacji Transcendentalnej. „Medytacja Transcendentalna nie była ani trochę tak nudna jak pranajama” – przyznaje Booth. „Wbrew wszelkim przewidywaniom mój umysł wydawał się potencjalnie interesującym i przyjemnym schronieniem, do którego mogłem się wycofać”.

Naukowcy potwierdzają, to co zauważył Booth: że predyspozycje każdego człowieka sprawiają, że pewne formy medytacji są dla niego lepsze niż inne.

Adam Burke ze stanowego Uniwersytetu San Francisco z grupą współpracowników przeprowadził eksperyment badający preferencje dotyczące różnych technik medytacji w grupie badanych. Uczestników eksperymentu zapoznano z czterema popularnymi technikami: recytowaniem mantry, medytacją uważnościową, praktyką zen i wizualizacjami qigong, a następnie poproszono o odpowiedź, która z nich najbardziej im odpowiada. Wyniki badania potwierdzają zróżnicowanie preferowanych technik. 31% badanych wybrało medytację z mantrą, taka sama część grupy zadeklarowała jako preferowany wybór technikę uważnościową, 22% opowiedziało się za zen, a 15% jako najbardziej odpowiadającą im technikę wskazało na qigong. Naukowcy zauważyli również, że starsi uczestnicy badania częściej preferowali medytację zen, podczas gdy młodsi wybierali techniki uważnościowe.

Dodaj komentarz