Newsletter – Konkurs ‚Firma z sercem’


30 września rozpoczęła się pierwsza edycja ogólnopolskiego konkursu dla pracodawców pod hasłem „Firma z sercem”, zainicjowanego w ramach programu informacyjno-edukacyjnego „Serce na nowo” przez polską firmę farmaceutyczną Adamed.

Warszawa, październik 2008. Konkurs kierowany jest do wszystkich pracodawców, którym zdrowie pracowników nie jest obojętne. Ma podkreślić społeczną odpowiedzialność przedsiębiorców: wychodzących naprzeciw potrzebom pracowników, deklarujących wsparcie aktywności zawodowej osób z chorobami układu krążenia. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problemy osób z chorobami układu krążenia na rynku pracy.W promocję  postaw prozdrowotnych wśród pracowników zaangażowały się wybitne autorytety i instytucje, m.in.: ekspert programu, prof. dr hab. Zbigniew Gaciong, Konfederacja Pracodawców Polskich, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Wytypowani przez kapitułę konkursową na podstawie wypełnionych ankiet uczestnicy otrzymają certyfikaty uprawniające do posługiwania się znakiem „Firma z sercem”, który jest poręczeniem wysokich standardów panujących w firmie. W wyróżnionych firmach zorganizowane zostaną dni bezpłatnych konsultacji kardiologicznych dla pracowników. Wszystkim pracodawcom, którym zależy na promocji zdrowego stylu życia wśród personelu, organizatorzy konkursu zapewnią wsparcie merytoryczne i logistyczne w przygotowaniu szkoleń medycznych, badań i akcji profilaktycznych.

Konkurs będzie trwał do końca grudnia 2008 r. Listy wyróżnionych przedsiębiorców będą publikowane w serwisie www.sercenanowo.pl oraz w mediach.

Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać się do konkursu od dnia publikacji Regulaminu 
na stronie internetowej, tj. od 30 września 2008 r.

Organizatorem konkursu „Firma z sercem” i programu „Serce na nowo”  jest polska firma farmaceutyczna Adamed.

Informacje o ogólnopolskim programie edukacyjno – informacyjnym „ Serce na nowo”

Adamed jako firma farmaceutyczna jest blisko pacjentów i wspiera ich w walce 
z chorobą, dlatego angażuje się w kampanie i programy edukacyjne.

Celem programu „Serce na nowo” jest edukacja społeczeństwa na temat aktywności życiowej 
i zawodowej osób z chorobami układu krążenia, obalenie stereotypów na temat niezdolności osób 
z dolegliwościami sercowo-naczyniowymi do prowadzenia aktywnego życia, a także zachęcenie pracodawców do zwiększenia troski o zdrowie pracowników.

Wszystkie informacje na temat bieżących działań, publikacje specjalistyczne, porady 
i ciekawostki dla pacjentów są dostępne na stronie internetowej www.sercenanowo.pl.

Dodatkowych informacji o programie „Serce na nowo” i konkursie dla pracodawców 
„Firma z sercem” udziela:

 

Facebook Comments