Obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej


Obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej

Co należy wiedzieć?
Od 2017 roku pojawi się konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Muszą się temu podporządkować szpitale i przychodnie, a temat wzbudza ogromne emocje wśród specjalistów.

Dzięki przejściu na elektroniczną dokumentację medyczną dane na temat pacjentów będą przechowywane w sposób zapewniający szybki dostęp do nich uprawnionym do tego osobom. Największym zagrożeniem dla terminowego wprowadzenia tych zmian jest polityka państwa, czyli brak określonych standardów. Wdrożenie nowego systemu jest jednak koniecznie.

Co zyskamy dzięki nowej formie dokumentacji?

Zaletą nowego systemu jest przyśpieszenie obsługi pacjenta zarówno w recepcji lub podczas przyjęcia do szpitala, jak i w gabinecie lekarza czy w aptece. System EDM może pomóc na przykład zmniejszyć kolejki do specjalistów poprzez usuwanie z list osób, które nie potrzebują już leczenia. Podobny system ochrony zdrowia został z powodzeniem wprowadzony we Francji i w Niemczech (źródło: http://natemat.pl/69149,elektroniczna-dokumentacja-medyczna-wymysl-czy-koniecznosc). Jego wdrożenie poprawiło tam jakość świadczonych usług.

Ogromną zaletą EDM jest zmniejszenie kosztów administracji placówek i lepsze gospodarowanie pieniędzmi przeznaczonymi na opiekę zdrowotną. Niemniej ważne jest to, że dane zgromadzone w jednym miejscu na dysku twardym będą mogły być łatwo analizowane. Pozwoli to zarówno zmniejszyć koszty, jak i opracować skuteczniejsze metody leczenia chorób i zapobiegania im.

Trudności we wprowadzaniu zmian

Jednolity sposób gromadzenia danych dotyczących naszego zdrowia to wyzwanie na dużą skalę. Nad tym problemem pracują zarówno firmy informatyczne, jak i rządzący, a największy kłopot sprawia ustalenie, które dane mają być wybierane ze słowników (co ułatwia ich analizę), a które można wprowadzić ręcznie. Wdrożenie systemu to także opracowanie jednolitych wzorów dokumentów do wypełniania dla lekarzy. Sprawdziło się to w przypadku recept, które następnie dostosowano do odczytu elektronicznego w aptece. Dużym problemem jest zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych, ale firmy zajmujące się obsługą klientów biznesowych potrafią zapewnić odpowiednie rozwiązania w tej kwestii.

Realność wprowadzenia systemu w 2017 roku

Okres przejściowy wprowadzony dla początkowej fazy nowego projektu świadczy o tym, że placówki mają trudność z wdrażaniem EDM. Niektóre szpitale opierają się przed wprowadzeniem elektronicznej dokumentacji, natomiast w pozostałych, które stanowią 30% całości, ten problem został rozwiązany przez wypracowanie własnego standardu. Przeszkodą na pewno nie są koszty przechowywania danych, gdyż takie rozwiązania na mniejszą skalę stosuje się w aptekach i w biznesie. Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie ksbiuro.pl.

Dodaj komentarz