Obowiązki i uprawnienia fizjoterapeutów w Polsce


Obowiązki i uprawnienia fizjoterapeutów w Polsce
Jakie są obowiązki i uprawnienia fizjoterapeutów w Polsce? Co tak naprawdę mogą robić? Czego możemy od nich żądać?

Fizjoterapia wciąż nie jest w Polsce najpopularniejszą dziedziną medycyny. Być może dzieje się tak dlatego, że jako zespół metod leczniczych jest stosunkowo „młoda” – pojawiła się w naszym kraju dopiero około 100 lat temu.  Świadomość polskich pacjentów jest rozwinięta na tyle, że wiedzą gdzie się udać w przypadku wysokiej gorączki albo gdy potrzebują pomocy z aplikacją zastrzyku.

Natomiast kwestia praw i obowiązków fizjoterapeutów nie jest jeszcze tak powszechnie wszystkim znana. Pacjenci często nie mają pojęcia, czego mogą oczekiwać decydując się na usługi fizjoterapeuty a także czy świadczenie takich usług jest uregulowane prawnie. Jako specjalista w tej dziedzinie wyjaśnię Państwu kilka najpopularniejszych kwestii.

Kto konkretnie może czynnie zajmować się rehabilitacją pacjenta w Polsce?

Polska pod tym względem jest naprawdę wyjątkowym krajem – jako jedyne państwo w Europie nie posiadamy regulacji prawnych dotyczących zawodu fizjoterapeuty, Dla Ciebie jako pacjenta może się to okazać naprawdę przykre w skutkach. Dlaczego?

By móc tytułować się fizjoterapeutą należy skończyć studia wyższe i zdać państwowy egzamin centralny. Natomiast każdy z nas może zająć się rehabilitacją pod nazwą „kręgarstwo”, „nastawianie kręgosłupa” czy „medycyna alternatywna” – by prowadzić takie zabiegi wystarczy ukończenie kursu trwającego kilka dni.

Po pierwsze – BEZPIECZEŃSTWO!

Jako pacjent zastanów się kilka razy, zanim zdecydujesz się podjąć rehabilitację u niewykwalifikowanej załogi. Rehabilitacja jest sprawą na tyle delikatną, że dokonywana przez osobę, która nie ma o tym pojęcia może mieć tragiczne skutki – może się to skończyć kalectwem a nawet śmiercią. Zanim podejmiemy decyzję, warto sprawdzić czy lekarz jest wykwalifikowanym fizjoterapeutą posiadającym odpowiednie certyfikaty. Jest to dla nas pacjentów wybór dużo pewniejszy i bezpieczniejszy.

Nie potrzeba skierowania od lekarza do rozpoczęcia leczenia

Jedynym warunkiem jest to, że leczenie nie jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W praktyce oznacza to, że pacjent potrzebujący porady fizjoterapeuty nie musi  udawać się do lekarza po skierowanie jeśli taka wizyta odbywa się prywatnie. Wykwalifikowany fizjoterapeuta potrafi świetnie zdiagnozować pacjenta, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości sam wyśle cię do lekarza specjalisty.

Brak uprawnień do przerywania ciągłości ludzkich tkanek

Kwestia akupunktury czy stosowania igieł leczniczych (tzw. suche igłowanie) jest dość kontrowersyjna. Takie metody w Polsce stosować mogą jedynie fizjoterapeuci posiadający dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia w zakresie pielęgniarstwa – w przypadku braku posiadania takich kwalifikacji fizjoterapeuta nie ma prawa używać igieł w terapii a nawet wykonywać zastrzyków.

 

Prawo do domowy leczenia

W ściśle określonych przypadkach fizjoterapeuta ma prawo do odmowy leczenia pacjenta. Są to naprawdę rzadkie przypadki i dotyczą głównie pacjentów z zaburzeniami psychosomatycznymi. Fizjoterapeuci mają wtedy obowiązek skierowania pacjenta do odpowiedniego specjalisty.

W przypadku, gdy fizjoterapeuta podejmie się leczenia, ma obowiązek przeprowadzić z pacjentem wywiad i badanie jeszcze przed podjęciem rehabilitacji, a w trakcie trwania leczenia musi prowadzić rzetelną dokumentację medyczną pacjenta.

Artykuł został przygotowany przez redakcję CRSE – organizatora prawdopodobnie najpopularniejszych kursów dla fizjoterapeutów w Polsce.

Dodaj komentarz