Od czego zacząć leczenie alkoholizmu?


Od czego zacząć leczenie alkoholizmu?
Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Walka z nałogiem alkoholowym to trudne i wieloetapowe zadanie, które wymaga kompleksowego podejścia, a przede wszystkim silnej woli uzależnionego oraz jego wiary w pokonanie trudnego przeciwnika. Droga do pełnej trzeźwości i normalnego życia jest kręta, a niejednokrotnie napotkamy na niej wiele bolesnych przeszkód.

Pierwsze momenty, czyli jak wyjść z alkoholizmu?

Podstawą skutecznego leczenia uzależnienia od alkoholu jest przede wszystkim rozpoznanie problemu. Punktem wyjścia jest zaakceptowanie swojej słabości wobec każdego napoju wyskokowego, a także zbudowanie pełnej świadomości o problemie własnego uzależnienia. Konieczna będzie także terapia alkoholowa. Alkoholicy z pomocą bliskich i terapeuty kreują plan na przyszłość. Mogą tworzyć mapy nowych zainteresowań, które pomogą wypełnić „pustkę” po odstawionej butelce wódki czy piwa.

Na czym polega terapia odwykowa?

Proces odwyku alkoholowego to trudne zadanie zarówno dla chorego, jak i wszystkich zaangażowanych w jego skuteczną realizację. Nie bez powodu alkoholicy często zostają poddani tzw. rehabilitacji, która ma na celu przywrócenie ich do pełnej aktywności społeczno-zawodowej oraz prawidłowej kondycji psychofizycznej. Po rozpoznaniu swojego uzależnienia alkoholik musi zmienić swoją dotychczasową koncepcję życiową. Chorzy pracują nad rozwojem osobistym poprzez udzielanie się w specjalnych grupach samopomocy (np. religijne organizacje). Sytuacje trudne i stresujące są rozwiązywane bez asysty alkoholu, a zerwane kontakty z rodziną i bliskimi zostają powoli odbudowywane na realizowanych sesjach psychoterapeutycznych. Istotnym elementem wyjścia z alkoholizmu jest detoksykacja alkoholowa organizmu, którą można realizować na wiele sposobów.

Oczyszczanie, czyli odtrucie alkoholowe

Detoks, odtruwanie czy po prostu oczyszczanie – każda z tych nazw idealnie obrazuje sens procesu, który musi mieć miejsce u każdego alkoholika. Minimalny czas trwania to 7 dni, ale długość detoksykacji alkoholowej zależy m.in. od poziomu toksyn we krwi, stopnia zaawansowania choroby, a także ogólnego stanu chorego. Lata nieumiarkowanego picia zostawiają wyraźne ślady w ludzkim organizmie. W ekstremalnych przypadkach mogą mieć one charakter trwały (np. problemy z koncentracją i zapamiętywaniem).

Sam odwyk polega na usunięciu nagromadzonego alkoholu (bądź jego pozostałości), a przede wszystkim uzupełnieniu utraconych płynów wraz z elektrolitami. W związku z tym pacjenci ośrodków leczenia uzależnień otrzymują kompleksowe mieszanki witamin i minerałów, które bazują przede wszystkim na: magnezie, potasie i witaminie B1. W celu złagodzenia następstw zespołu abstynencyjnego do terapii zostają wprowadzone środki farmakologiczne (np. leki nasenne, przeciwbólowe czy uspokajające). Warto jednak pamiętać, że detoks nie wyleczy nas z nałogu! To jedynie dodatkowe wzmocnienie organizmu do dalszej pracy, która w większej części, dotyczy wnętrza chorego i jego psychiki.

Czy ośrodek terapii uzależnień to dobry wybór?

W trakcie leczenia w ośrodku odwykowym dla alkoholików chory zostaje objęty kompleksową opieką. Część placówek terapeutycznych może mieć charakter otwarty lub zamknięty, w każdym przypadku osoba uzależniona musi wyrazić zgodę na udział w procesie powrotu do zdrowia (inną sytuacją jest leczenie alkoholowe na decyzję sądu). Niewątpliwym plusem ośrodków terapii uzależnień jest całodobowa opieka nad alkoholikiem. Opiekunowie i terapeuci starają się zapewnić pacjentom dużą ilość zajęć, które stanowią powolny powrót do normalnego funkcjonowania. Rozmowy grupowe i indywidualne, warsztaty z zakresu terapii zajęciowej, aktywność fizyczna, prace kreatywne, stałe monitorowanie postępów uzależnionych w drodze do pełnej trzeźwości – to jedynie część atutów, które oferuje odwyk alkoholowy w specjalistycznych placówkach. Każde miejsce posiada swoją własną filozofię pracy z podopiecznymi, a także wewnętrzne zasady funkcjonowania. Wszystkie ośrodki łączy jednak ten sam cel – skuteczna walka z niebezpieczeństwami alkoholizmu, które wbrew pozorom mogą dotknąć każdego z nas.

Dodaj komentarz