Pomoc dla seniora – gdzie jej szukać?


Pomoc dla seniora - gdzie jej szukać?
Wiele osób starszych, a także ich bliskich, nie wie, gdzie szukać pomocy w przypadku, gdy nie radzą już sobie z samodzielnym załatwianiem wszystkim codziennych spraw. Nierzadko też kwestia skorzystania z dodatkowej pomocy dla seniora stanowi temat tabu w rodzinie. Poszczególni jej członkowie mają w związku z tym wiele wątpliwości, co może prowadzić do wzajemnego obarczania się winą.

Należy jednak pamiętać, że czasem stan osoby starszej jest na tyle poważny, że osoba bliska bez odpowiedniego przygotowania, może wyrządzić jej więcej szkody niż pożytku. Warto więc zasięgać informacji na temat różnych form pomocy seniorom.

Działanie ośrodków pomocy społecznej
Jednym z rozwiązań jest umieszczenie seniora w ośrodku pomocy społecznej. To jednak zakład, który zazwyczaj udziela pomocy najuboższym i samotnym osobom. Seniorzy powyżej 75 roku życia i osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą natomiast ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny. Inną pomocą finansową jest również dodatek pielęgnacyjny przyznawany z urzędu uprawnionym do niego seniorom. Pomoc dla seniora można również uzyskać w formie świadczeń w postaci usług opiekuńczych. Mogą być one wykonywane w miejscu zamieszkania osoby starszej lub też w specjalnych ośrodkach. Chcąc postarać się o uzyskanie takiej pomocy, należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej, odpowiedniego dla danego rewiru w obrębie miejsca zameldowania.

Domowa opieka pielęgniarska NFZ
Seniorzy mogą także korzystać z pomocy domowej oferowanej w ramach działań NFZ. Polega ona na tym, że przewlekle i obłożnie chorego seniora regularnie odwiedza pielęgniarka, wykonująca niezbędne czynności pielęgnacyjne. Aby uzyskać taką pomoc, należy najpierw zgłosić się po specjalne skierowanie do lekarza pierwszego kontaktu. Pomoc w postaci domowej opieki pielęgniarskiej jest również możliwa w przypadku seniorów z problemami o podłożu psychicznym. Warto jednak mieć na uwadze, że domowa opieka finansowana z ramienia NFZ często pozostawia wiele do życzenia. W wielu przypadkach może stanowić nieodzowną pomoc w doglądaniu osoby starszej, jednak zwykle jest ona zrzucana na barki rodziny.

Źródła opieki paliatywnej
Jeżeli senior cierpi z powodu poważnej choroby, a wspólne zamieszkanie z rodziną z różnych powodów nie wchodzi w grę, należy szukać pomocy w specjalistycznych ośrodkach całodobowych. Samotni seniorzy kierowani są do ośrodków opieki społecznej. Osoby starsze, które mają rodzinę, mogą być umieszczone w prywatnym domu opieki na wysokim poziomie, jednak trzeba pamiętać, że wiążą się z tym duże koszta. Taki senior również może ubiegać się o przyjęcie do ośrodka pomocy społecznej za opłatą pokrywaną z jego dochodów. W przypadku gdy stan seniora jest zły, lecz stabilny i wymaga opieki paliatywnej, można skorzystać z rozwiązań w postaci: opieki paliatywnej w domu oraz umieszczenia seniora w specjalnym zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub też hospicjum. Są to placówki, które przyjmują seniorów na podstawie skierowania i dokumentacji medycznej.

Zwracanie się o pomoc
Zarówno seniorzy, jak i członkowie ich rodzin, mają prawo do nieustannego dowiadywania się na temat różnych form pomocy osobom starszym. Ważne, aby rodzina aktywnie włączyła się w poszukiwanie rozwiązań problemów seniorów, a czasem i ona może potrzebować pomocy.

Artykuł powstał przy współpracy z zycieseniora.com

Dodaj komentarz

Komentarz do “Pomoc dla seniora – gdzie jej szukać?