Pracoholizm i jego skutki


Pracoholizm
Uzależnienie od pracy, zjawisko tak często spotykane w dzisiejszych czasach, ma swe negatywne skutki. Pracoholizm niszczy zdrowie oraz życie rodzinne osoby uzależnionej od wykonywania swych obowiązków zawodowych. Szereg negatywnych następstwo, które dotyczą różnych stref życia, to wysoka cena jaką przychodzi za swe uzależnienie zapłacić pracoholikom.

Negatywne skutki pracoholizmu

to przede wszystkim problemy zdrowotne i liczne dolegliwości fizyczne. Zazwyczaj są to bóle głowy oraz w klatce piersiowej. Schorzeniami typowymi dla pracoholików są też przewlekłe zmęczenie oraz problemy żołądkowe. W skrajnych przypadkach przepracowanie i zbyt silny stres związany z pracą może nawet prowadzić do śmierci. Takie przypadki odnotowano już m. in. w Japonii, w której też po raz pierwszy stwierdzono problemy związane z uzależnieniem od pracy i dążeniem do perfekcjonizmu za wszelką cenę.

Pracoholizm odbija się negatywnie nie tylko na zdrowiu fizycznym, ale również na psychicznym. Wiele osób uzależnionych od pracy ma poważne problemy ze snem oraz ciągłym zmęczeniem. Pracoholicy nie potrafią odpoczywać, często wykazują się nadmierną aktywnością oraz zmiennymi nastrojami. Często mają problemy związane z koncentracją oraz obiektywną oceną swej osoby. Niskie poczucie własnej wartości jest często spotykanym problemem wśród osób uzależnionych od pracy.

W strefie społecznej również pracoholizm może spowodować wiele problemów. Zanikające więzi rodzinne, a nawet rozpad rodziny – to częste problemy w przypadku osób nadmiernie poświęcających się pracy kosztem najbliższych. Pracoholizm oznacza również problemy w pracy. Osoba uzależniona od pracy jest zazwyczaj bardzo trudnym szefem lub współpracownikiem. Cechuje ją brak zaufania wobec umiejętności innych oraz nagminne niedocenianie ich kompetencji. Zmęczenie powoduje zaś brak większej efektywności w pracy oraz zmniejsza kreatywność pracownika.

Dodaj komentarz