Przełomowy program immunoterapii adoptywnej białaczek oraz nowotworów litych


Przełomowy program immunoterapii adoptywnej białaczek oraz nowotworów litych
Helix Polska oraz Instytut Hematologii i Transfuzjologii podpisały list intencyjny dotyczący nawiązania współpracy badawczo-rozwojowej w ramach programu immunoterapii adoptywnej białaczek oraz nowotworów litych.
Projekt ten może otworzyć ścieżkę do efektywnego leczenia nowotworów litych z wykorzystaniem podejścia terapeutycznego, które okazało się być bardzo skuteczne w przypadku nowotworów krwi – powiedział dr Paweł Wiśniewski, Prezes Zarządu Helix Polska, firmy biofarmaceutycznej, opracowującej innowacyjne technologie do stosowania w terapii chorób nowotworowych – Podpisanie listu intencyjnego z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie jest pierwszym krokiem w kierunku utworzenia Europejskiego Centrum Immunoterapii Nowotworów. Kluczowym elementem tego przedsięwzięcia będzie połączenie technologii CAR-T z unikalną platformą technologiczną DOS47, rozwijaną przez grupę Helix.

Co kryje się pod skrótem DOS47 oraz CAR-T i dlaczego połączenie tych technologii jest tak wyczekiwane?

Rozwijane przez Helix platformy technologiczne: DOS47 oraz CAR-T stanowią dopełniające się elementy w terapii nowotworów litych (czyli takich, które mają jednolitą, zwartą masę).
Komórki nowotworowe w tego typu guzach, wytwarzają charakterystyczne dla siebie mikrośrodowisko
o odczynie kwaśnym (niskie pH), w którym komórki naszego układu odpornościowego nie są w stanie efektywnie zwalczać nowotwór. DOS47 (który jest koniugatem ureazy pochodzenia roślinnego
z przeciwciałem rozpoznającym specyficzny antygen na powierzchni komórek nowotworowych), umożliwia znaczne podwyższenie pH wewnątrz oraz wokół guza, pozbawiając go swoistej „tarczy ochronnej”. Połączenie DOS47 z technologią CAR-T, czyli zmodyfikowanymi genetycznie, specyficznymi komórkami układu odpornościowego – limfocytami T – izolowanymi od leczonego pacjenta, pozwala na skuteczną eliminację „odsłoniętych” wcześniej przez DOS47 komórek nowotworowych.

Szacuje się, że 1 komórka CAR-T może wyeliminować nawet do 100 000 komórek nowotworowych. Wyniki badań klinicznych wskazują, że obecnie testowane immunoterapie nowotworów krwi, są skuteczne w ponad 95% przypadków. Uzyskanie tak dobrego wyniku
w nowotworach litych jest wyzwaniem z powodu otaczającej je „tarczy ochronnej” – dodaje Paweł Wiśniewski – Rozwijany obecnie na etapie II fazy badań klinicznych L-DOS47, w połączeniu
z technologią CAR-T, już niedługo może stać się skuteczną terapią w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC), dostępną dla pacjentów w Polsce. Technologia DOS47 rozwijana jest także
w obszarze innych typów nowotworów.

Więcej informacji o Helix Polska dostępnych jest na stronie www.helixpolska.com

***
Informacje na temat Helix Polska Sp z o.o.
Helix Polska Sp. z o.o. – spółka zależna, należąca w całości do Helix BioPharma Corp. – jest firmą badawczą specjalizującą się w rozwoju terapii onkologicznych. Jej głównym celem jest rozwój platform technologicznych DOS47 oraz CAR-T do skutecznej immunoterapii nowotworów.

Informacje na temat Helix BioPharma Corp.
Helix BioPharma Corp. jest firmą z branży biofarmaceutycznej specjalizującą się w dziedzinie terapii onkologicznych. Firma aktywnie rozwija innowacyjne produkty stosowane w profilaktyce i leczeniu chorób nowotworowych w oparciu o własne, zastrzeżone technologie. Inicjatywy firmy Helix w zakresie opracowania leków dotyczą nowatorskiego potencjalnego leku DOS47. Firma rozwija także technologię CAR-T. Akcje spółki Helix są obecnie notowane na giełdach papierów wartościowych w Toronto (TSX)
i Frankfurcie (FSE) pod symbolem „HBP”.

Informacje na temat Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie jest wiodącym ośrodkiem naukowym
w zakresie swoich dyscyplin tytułowych oraz referencyjnym ośrodkiem kliniczno-diagnostycznym
w Polsce. Pełni on także rolę doradczą oraz wykonawczą w ramach współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Dbając o swój rozwój naukowy i kliniczny, Instytut aktywnie poszukuje możliwości wdrażania najskuteczniejszych terapii przeciwnowotworowych.

Dodaj komentarz