Psychofizyczny rozwój dziecka


Psychofizyczny rozwój dziecka
Właściwy rozwój to gwarancja, że dana osoba będzie się cieszyć życiem i czerpać z niego garściami. Aby tak było rozwój powinien przebiegać pod kątem fizycznym i pod kątem psychicznym. Zapraszamy do zapoznania się z kilkoma danymi na temat tego jak przebiega właściwy rozwój.

Rozwój a wzrost

Na nasze ukształtowanie wpływa rozwój oraz wzrost. Wzrost przebiega wyłącznie w początkowym okresie życia w przeciwieństwie do rozwoju przebiegającego całe życie. Wzrost idzie w ilość, bo polega na powiększaniu rozmiarów ciała, podczas gdy rozwój idzie w jakość, czyli polega na różnicowaniu się ciała.

Rozwój rodowy a rozwój osobniczy

W biologii wylicza się rozwój rodowy oraz osobniczy, w psychologii tylko rozwój osobniczy. Rozwój rodowy, określany jako filogeneza, to wykształcenie się jednych gatunków z drugich, a więc swoista ewolucja świata organicznego. Rozwój osobniczy, określany jako ontogeneza, to kształtowanie się konkretnego organizmu przez jego życie, a więc od poczęcia do śmierci.

Rozwój fizyczny współgra z rozwojem psychicznym

Na rozwój osobniczy składają się rozwój fizyczny oraz rozwój psychiczny, które wzajemnie ze sobą współgrają i współgrać powinny. Rozwój fizyczny stanowi proces stopniowych przeobrażeń natury biologicznej. Rozwój psychiczny stanowi proces stopniowych przeobrażeń natury psychologicznej.

Fizyczne aspekty rozwoju

Rozwój fizyczny polega na ukształtowaniu się budowy wewnętrznej ciała – anatomii oraz budowy zewnętrznej ciała – morfologii ciała. Właściwy rozwój fizyczny wpływa na właściwe funkcjonowanie ciała – fizjologię. Rozwój fizyczny rzutuje również na rozwój psychiczny i na fizyczną stronę naszej seksualności.

Psychiczne aspekty rozwoju

Rozwój psychiczny polega na ukształtowaniu się intelektu, emocji, woli i świadomości. Wpływa to na właściwe relacje z innymi osobami i co najważniejsze ze samym sobą. Rozwój psychiczny rzutuje również na rozwój fizyczny i na psychiczną stronę naszej seksualności.

Etapy rozwoju psychofizycznego

Rozwój osobniczy, czy też po prostu psychofizyczny, przebiega etapowo. Główne etapy tego rodzaju rozwoju to rozwój płodowy, czyli rozwijanie się przed urodzeniem,  także rozwój pozapłodowy, czyli rozwijanie po urodzeniu. Najintensywniejszy rozwój przypada na pierwsze etapy życia. Oto etapy rozwoju psychofizycznego:

  1. Etap zarodowy – trwa od poczęcia do zakończenia pierwszego trymestru ciąży.
  2. Etap płodowy – trwa od rozpoczęcia drugiego trymestru ciąży do porodu.
  3. Etap noworodkowy – trwa przez pierwsze tygodnie / pierwszy miesiąc życia.
  4. Etap niemowlęcy – trwa przez pierwszy rok życia.
  5. Etap poniemowlęcy – trwa przez drugi i trzeci rok życia.
  6. Etap dziecięcy – trwa od czwartego roku życia do okresu dojrzewania.
  7. Etap pokwitania – przypada między dziesiątym a dwudziestym rokiem życia.
  8. Etap dorosłości – trwa od dwudziestego do sześćdziesiątego piątego roku życia.
  9. Etap przekwitania – przypada między pięćdziesiątym a sześćdziesiątym rokiem życia.
  10. Etap starości – rozpoczyna się mniej więcej sześćdziesiątym piątym rokiem życia a kończy się śmiercią.

 

GS
Więcej na ten temat – www.tatento.pl/dla-rodzicow.

Dodaj komentarz