Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce


Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce

System opieki medycznej w Polsce opiera się w głównej mierze na publicznej służbie zdrowia. Coraz powszechniejsze staje się jednak korzystanie z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.

Większość społeczeństwa objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, czy to z tytułu zatrudnienia, prowadzonej działalności czy też emerytury lub renty. Daje to między innymi możliwość bezpłatnego korzystania z pomocy medycznej w publicznych placówkach. Dostęp ten jest jednak znacznie ograniczony. Szeroko opisywane przypadki oczekiwania miesiącami na przyjęcie u specjalisty lub operację nie są rzadkością. Pewnym rozwiązaniem, szczególnie w przypadku podejrzenia poważnego zachorowania, jest prywatna wizyta lekarska, co niestety jest dodatkowym obciążeniem finansowym.

Ubezpieczenia prywatne

Coraz częściej alternatywą dla prywatnych wizyt u specjalisty są abonamenty medyczne oferowane pacjentom przez przychodnie lub kliniki. Dobre rozwiązanie stanowią także prywatne ubezpieczenia zdrowotne proponowane przez firmy ubezpieczeniowe. Dedykowane są one osobom, które pragną leczyć się w komfortowych warunkach bez konieczności oczekiwania w kolejce. W ogólnym rozrachunku oba sposoby są bardziej opłacalne finansowo niż pojedyncze prywatne konsultacje lekarskie. Ta forma zapewnienia sobie opieki lekarskiej jest jeszcze stosunkowo mało popularna. O ile w Polsce w 2011 roku na prywatną opiekę zdrowotną wydano łącznie 33 mld zł, a na abonamenty prawne około 2,2 mld, to w tym samym okresie składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły zaledwie nieco ponad 1,5 mln zł. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest między innymi brak uwarunkowań prawnych. To z kolei powoduje, że tylko nieliczne towarzystwa ubezpieczeniowe proponują swoim klientom takie rozwiązania. Jednym z nich jest np. Signal Iduna, oferujący ubezpieczenie zdrowotne. Dopóki przepisy nie będą dostatecznie sprecyzowane, rynek tego typu usług będzie rozwijał się powoli. Pewnym rozwiązaniem jest możliwość posiłkowania się dyrektywami unijnymi.

Czego można oczekiwać w ramach pakietu zdrowotnego?

Do wyboru zwykle są dwa rodzaje pakietów: indywidualny i rodzinny, który obejmuje współmałżonka, partnera oraz dzieci. W ramach wybranego pakietu możemy korzystać z konsultacji specjalistów, wizyt domowych, badań diagnostycznych, zabiegów ambulatoryjnych i szpitalnych, a także z usługi assistance medyczny. Zakres usług uzależniony jest oczywiście od wybranego wariantu. Różna jest więc liczba specjalistów czy zabiegów. Nie ma również problemu z dotarciem do placówki medycznej świadczącej usługi w ramach pakietu. Zwykle jest ich kilkaset na terenie całego kraju. Zaletą tego typu ubezpieczenia jest możliwość skorzystania praktycznie natychmiast z pomocy lekarskiej, bez konieczności oczekiwania w kolejce, starania się o skierowanie do specjalisty czy na badania. Nie bez znaczenia jest również to, że placówki wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt, co pozwala na korzystanie z opieki na najwyższym poziomie (źródło: http://www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/110908_PIU_Infarma_Sequence_opracowanie_dodatkowe_ubezpieczenia.pdf).