RZS – objawy i leczenie


RZS – objawy i leczenie
RZS czyli reumatoidalne zapalenie stawów, jest przewlekłą chorobą tkanki łącznej o podłożu immunologicznym i nie do końca poznanej etiologii. Charakteryzuje się niespecyficznym, symetrycznym zapaleniem stawów, zmianami pozastawowymi i może prowadzić do powikłań układowych. To z kolei może prowadzić do niepełnosprawności, a nawet do przedwczesnej śmierci. Na RZS choruje około 2% populacji, przy czym kobiety chorują 3 razy częściej niż mężczyźni, a szczyt zachorowalności przypada na 4. i 5. dekadę życia.

Jakie są objawy RZS?

– charakterystyczny jest symetryczny ból i obrzęk stawów rąk i stóp, rzadziej dużych stawów (np. kolanowy lub barkowy);
– równie typowa dla RZS jest poranna sztywność, trwająca conajmniej 1h, mijająca w ciągu dnia;
– mogą pojawić się guzki reumatoidalne – guzki nad wyniosłościami kostnymi po stronie wyprostnej lub w okolicy stawu;
– inne: zanik mięśni ręki, sinica palców, rumień na dłoniowej stronie rąk i podeszwowej stronie stóp, brunatne przebarwienia okolicy stawów rąk i stóp, zmiany zwyrodnieniowe rąk o typie „łabędziej szyi” lub „palców butonierkowych”;
– niespecyficzne: stan podgorączkowy, ból mięśni, zmęczenie, brak łaknienia, utrata masy ciała;
– laboratoryjnie: specyficzne – obecność czynnika RF we krwi, przeciwciała przeciwcytrulinowe CCP, niespecyficzne – podwyższone CRP i OB;
– obrazowo: zmiany radiologiczne pod postacią nadżerek i osteoporozy okołostawowej kości rąk.

Jak się leczy RZS?

Leczenie dobierane jest w zależności od nasilenia choroby i czynników prognostycznych, które powinny być ocenione przy rozpoznaniu. Celem leczenia jest uzyskanie remisji klinicznej, czyli całkowitego wycofania objawów. Aktualnie nie jest możliwe całkowite wyleczenie.

Dostępne terapie:
1) leki modyfikujące przebieg choroby – zapobiegają zmianom destrukcyjnym w stawach i opóźniają ich wystąpienie. Można je podzielić na:
a) syntetyczne, np. metotreksat, leflunomid, sulfasalazyna, chlorochina, związki złota, tofacytynib;
b) biologiczne: adalimumab, certolizumab, infliksymab, golimumab i inne.
2) NLPZ – niesteroidowe leki przeciwzapalne. Stosowane w celu doraźnego opanowania objawów zaotrzenia choroby.
3) GKS – glikokortykoidosterydy. Wstrzyknięcia dostawowe, które można stosować w ograniczonej postaci choroby, gdy zajęty jest jeden lub kilka stawów.
4) rehabilitacja, zalecana na każdym etapie choroby.
5) leczenie operacyjne: w skrajnych przypadkach, gdy leczenie farmakologiczne nie pomaga, a występują znaczne zmiany zwyrodnieniowe, zaburzające funkcjonowanie.

Dodaj komentarz