Służba zdrowia – polska bolączka


Służba zdrowia
Opieka zdrowotna w naszym kraju przyprawia wielu o ból głowy – jakby same choroby nie były wystarczającym problemem. Co sprawia, że naprawa systemu służby zdrowia wydaje się niemożliwa do wprowadzenia?

Temat służby zdrowia jest od wielu lat na świeczniku – jako postulat wyborczy, gwarantujący, że ta czy inna opcja polityczna jest złotym środkiem na jego naprawę, że “tylko my wiemy, jak zaradzić problemom”. Jest częstym tematem rozmów ludzi, którzy powoli tracą cierpliwość, będąc bezpośrednio dotkniętymi słabościami tego segmentu.

Kwestią nie budzącą wątpliwości jest fakt, że samo zagadnienie usprawnienia służby zdrowia jest sprawą wielowątkową i złożoną, jednak – czy nie istnieje choćby jakiś przyczółek, który pozwoliłby na polepszenie sytuacji?

Warto odpowiedzieć sobie na pytanie: co sprawia, że kolejki do specjalistów nie znikają – wręcz przeciwnie, wydłużają się i sprawiają coraz większe problemy potrzebującym pacjentom?

System służby zdrowia jest niespójny – wizyta u jednego specjalisty, który dokona diagnozy może w zasadniczy sposób nie pokrywać się z inną diagnozą, której dokonałby inny lekarz. To z kolei powoduje powielanie konieczności zbadania pacjenta, wydłużając czas wizyty i ograniczając – w ostatecznym kształcie – sprawny dostęp do specjalistycznych usług medycznych.

Istnieje system, który będąc używanym na co dzień w krajach zachodnich pozwala na usprawnienie procesu wydawania skutecznych i precyzyjnych opinii lekarskich. ICF – Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, gdyż o niej mowa, jest systemem, który ujmuje zagadnienia związane z klasyfikacją objawów chorobowych, odpowiednim i precyzyjnym słownictwem medycznym oraz wypracowaniem schematów kodowania dla systemów informatycznych w dziedzinie służby zdrowia.

Czy nie wygodniej byłoby mieć pewność, ze wizyta u lekarza będzie zakończona otrzymaniem diagnozy, która nie pozostawi żadnych wątpliwości dla innego specjalisty, do którego powinniśmy się zgłosić – choćby w celu skonsultowania wydanej opinii, skomparowania jej z cyklem leczenia – na przykład – innego schorzenia. W takim przypadku nie byłoby potrzebne piętrzenie i powtarzanie badań, zapętlanie działań i wizyt u lekarzy, co zaowocowałoby mniejszymi kolejkami, większym zadowoleniem pacjentów i ogólnym zwiększeniem poziomu skuteczności usług medycznych.

Do sprawnego wykorzystania klasyfikacji ICF potrzebna jest platforma, na której można by zgromadzić dane o pacjencie, dzięki której wszystkie dane oraz diagnozy lekarskie będą na wyciągniecie ręki.

Jednym z niewielu dostępnych na polskim rynku systemów zarządzania informacjami o stanie zdrowia pacjenta jest EDM Plus. System ten został już przetestowany w krajach zachodnich, gdzie zbiera bardzo pochlebne recenzje jako skuteczne i kompletne rozwiązanie na rynku zarządzania informacją medyczną.
Polska rzeczywistość rynku medycznego pozwala przypuszczać, iż mimo wielu problemów oraz nieskuteczności działań prowadzących do usystematyzowania i ujednolicenia informacji medycznych, wiele segmentów idzie w dobrym kierunku. Być może system taki jak EDM Plus pozwoliłby na usprawnienie dostępu do usług medycznych?

http://www.edmplus.pl/

Dodaj komentarz