Spirometria – kiedy warto udać się na to badanie?


Spirometria – kiedy warto udać się na to badanie?
Oddychanie to kluczowa funkcja naszego organizmu. To dzięki niemu do komórek trafiają gazy niezbędne do uwalniania energii. Energii, która sprawia, że nasz organizm funkcjonuje. Dlatego każdy z nas powinien choć raz w życiu zbadać sprawność swego układu oddechowego. A badaniem, które temu służy, jest spirometria.

Spirometria – badanie układu oddechowego

Bardzo często spirometria utożsamiana jest z badaniem płuc. Tymczasem nie koncentruje się ona wyłącznie na ocenie ich czynności. Zadaniem spirometrii jest analiza sprawności całego układu, a więc także oskrzelików, oskrzeli, czy mięśni i nerwów ścian klatki piersiowej, które również biorą bezpośredni udział w procesie oddychania. Dzięki temu uzyskujemy pełen obraz drożności dróg oddechowych. Na jego podstawie możemy wyeliminować lub zdiagnozować i określić stopień zaawansowania wielu chorób.

Nie tylko w diagnozie astmy

Astma oraz przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) to najczęściej kojarzone z badaniem choroby. Ale nie tylko w ich przypadku spirometria jest cennym badaniem diagnostycznym. Ogromną rolę odgrywa ona również w diagnostyce zaburzeń czynności układu w wyniku chorób ogólnoustrojowych. Choroby tkanki łącznej, jak toczeń rumieniowaty układowy, czy choroby nerwowo-mięśniowe, jak miastenia – one również diagnozowane są skutecznie za pomocą spirometrii. Poza tym badanie to bardzo często wykorzystywane jest podczas przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego w obrębie klatki piersiowej.

Diagnoza, ocena, monitorowanie

Pierwsze badanie spirometryczne wykonywane jest zawsze w celu oceny pracy układu oddechowego oraz eliminacji bądź zdiagnozowania nieprawidłowości. Gdy choroba zostanie wykryta, badanie określa jednocześnie jej stopień zaawansowania. Ale na tym rola spirometrii się nie kończy. Jest ona również nieoceniona w monitorowaniu efektów leczenia. W przypadku astmy pozwala dobrać optymalną terapię i kontrolować przebieg choroby. Jeśli chodzi o POChP, pomaga zwolnić tempo rozwoju choroby i znacznie przedłuża oraz poprawia jakość życia.

Wskazania do wykonania badania

Najczęściej na badanie spirometrem udajemy się w wyniku skierowania uzyskanego przez lekarza. Objawami niepokojącymi, wskazującymi na potrzebę jego wykonania są: duszność, kaszel, odkrztuszanie wydzieliny, ból w klatce piersiowej, jej nieprawidłowy kształt, zmiany osłuchowe w obrębie płuc, niepojące wyniki badań krwi czy nieprawidłowy wynik badania radiologicznego. Równie dobrze możemy jednak badanie takie wykonać bez skierowania. A czasem nawet powinniśmy, szczególnie, jeśli palimy papierosy, pracujemy w warunkach narażenia na szkodliwe pyły lub gazy, bądź planujemy rozpocząć intensywne treningi fizyczne. Badanie to jest proste, łatwe w wykonaniu i niezwykle precyzyjne. Pozwala wykryć wszelkie stany patologiczne we wczesnym stadium, gdy nie odczuwamy jeszcze żadnych objawów. Więcej na jego temat znajdziesz na http://www.czs.damian.pl/oferta/spirometria/

 

Sprawna praca układu oddechowego to nie tylko kwestia zdrowia, ale także komfortu życia. Dlatego warto, nawet, gdy nie mamy żadnych niepojących objawów, raz na jakiś czas poddać się spirometrii. To proste, bezinwazyjne badanie jest cennym źródłem informacji na temat czynności płuc i drożności dróg oddechowych.

Dodaj komentarz