Światowy Dzień Zdrowia


WHO

Począwszy od 1950 roku, corocznie 7 kwietnia, obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Święto zostało ustanowione przez Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku.

Celem tej organizacji jest m.in. zwrócenie uwagi na tematykę problemów zdrowotnych różnych społeczeństw na arenie międzynarodowej.

W 1995 roku organizacja zapoczątkowała wydawanie corocznego Światowego Raportu Zdrowia.

Dodaj komentarz