Terapia farmakologiczna i psychologiczna w leczeniu depresji


Terapia farmakologiczna i psychologiczna w leczeniu depresji
Depresja to jedno z najczęstszych zaburzeń psychicznych. W naszym społeczeństwie staje się chorobą cywilizacyjną i dotyczy coraz większej liczby osób cierpiących na nią epizodycznie lub przewlekle. Charakterystycznymi objawami tej choroby są: smutek, lęk, przygnębienie, utrata sensu życia, brak odczuwania przyjemności, poczucie winy, bezsenność. Dodatkowo mogą jej towarzyszyć niespecyficzne symptomy, takie jak bóle brzucha, głowy, przewlekłe zmęczenie czy nudności.

Do przyczyn depresji można zaliczyć głównie zaburzenia funkcjonowania przekaźników synaptycznych, takich jak serotonina i noradrenalina. Obserwuje się także większą podatność na zachorowanie u osób, u których w rodzinie również występuje ten problem. Niekiedy duże epizody depresji są wywołane przez zdarzenia traumatyczne, czy silny stres,  jednakże wielu przypadków zachorowań nie da się jednoznacznie powiązać z czynnikami zewnętrznymi.

Ogromne znaczenie w powodzeniu leczenia ma odpowiednio wczesne zgłoszenie się do lekarza pierwszego kontaktu lub psychiatry. Terapia łączona daje możliwość znacznej poprawy komfortu życia oraz zniesienia wielu, a nawet wszystkich objawów.

Leczenie farmakologiczne a depresja

Lekami pierwszego rzutu w terapii depresji są najczęściej  tak zwane antydepresanty SSRI czyli selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, działające na układ serotoninergiczny. Do tej grupy należą preparaty z różnymi substancjami czynnymi, które działają podnosząc nastrój oraz niwelując lęk czy też kompulsje i obsesje, które mogą towarzyszyć depresji lub być zaburzeniem współistniejącym.

SSRI są środkami, które stosuje się w leczeniu długofalowym i mogą być przyjmowane nawet przez kilka lat, aż do całkowitego ustąpienia objawów depresji i przez kilka kolejnych miesięcy, aby zapobiec nawrotom. Pacjent musi nastawić się na to, że środki te zazwyczaj potrzebują około 3 tygodni do 2 miesięcy na to, by rozwinąć swoje działanie.

Niekiedy lekarz decyduje, że pomocniczo należy zlecić przyjmowanie środków typowo uspokajających i przeciwlękowych, do których mogą należeć antyhistaminy starszej generacji, jak np. hydroxyzinum, czy też pochodne benzodiazepin. Trzeba jednak pamiętać, że te ostatnie środki ze względu na swój potencjał uzależniający mogą być stosowane tylko przez krótki czas lub doraźnie w sytuacjach silnego lęku i napadów paniki.

U niektórych pacjentów stosuje się także leki przeciwdepresyjne o działaniu nasennym lub leki przeciwpsychotyczne, jeżeli w depresji występują objawy wytwórcze.

Leczenie depresji za pomocą psychoterapii

Równolegle do leczenia farmakologicznego zalecane jest skorzystanie z psychoterapii, która pomaga radzić sobie z objawami choroby na co dzień, ale również przepracować emocje, które mogą powodować nawroty choroby czy też przebudować pewne schematy myślowe.

W trakcie psychoterapii, zarówno indywidualnej, jak i grupowej, pacjent najwięcej pracy wykonuje samodzielnie, zaś terapeuta jest tylko wsparciem i pomocą oraz niejako ukierunkowuje proces terapeutyczny. W leczeniu depresji dobre skutki przynosi szczególnie terapia behawioralno-poznawcza. W jej trakcie pacjenci uczą się, w jaki sposób zmienić myślenie zarówno o sobie, jak i o innych oraz o otaczającym świecie.

Jak wskazują badania, taka pomoc może przynieść znaczną poprawę nawet u pacjentów, u których niezbyt skuteczne jest leczenie farmakologiczne. Terapia pacjentów z depresją może potrwać nawet kilka lat i wymaga ogromnej pracy i determinacji, również dlatego, że w trakcie następują okresy znacznego pogorszenia choroby. Trzeba jednak zauważyć, że u pacjentów, którzy przeszli całą tę drogę, rzadziej zdarzają się nawroty depresji. 

Suplementy pomocne w leczeniu depresji

By łagodzić objawy depresji, niekiedy stosuje się również suplementy oparte na naturalnych składnikach, takich jak chmiel, waleriana, kozłek lekarski, melisa, szafran czy dziurawiec. Taka dodatkowa terapia musi być jednak skonsultowana z lekarzem psychiatrą, ponieważ niektóre z tych środków nie mogą być przyjmowane wraz z lekami przeciwdepresyjnymi, wydawanymi z przepisu lekarza.

Źródło: https://www.wapteka.pl/

Dodaj komentarz