Urazy psychiczne


Urazy psychiczne
Uraz psychiczny… Z takim pojęciem bardzo często mogą spotkać się ci, którzy z zainteresowaniem śledzą publikacje związane z psychologią oraz zdrowiem psychicznym. Co jednak kryje się za terminem „uraz psychiczny” i kiedy możemy o nim mówić?

Uraz psychiczny

to termin, którym zwykło się określać trudne sytuacje życiowe, które ciężko znieść i które mogą w negatywny sposób wpłynąć na zdrowie psychiczne. Mogą to być zarówno drobne niepowodzenia, jak i bardziej wstrząsające wydarzenia. Wszystko to może się przecież niekorzystnie odbić na ludzkiej psychice. Ze względu na swą różnorodność urazy psychiczne mogą znacznie się różnić miedzy sobą. Dotyczy to zarówno czasu trwania, jak i siły oddziaływania. Ze względu na czas trwania można je podzielić na doraźne oraz przewlekłe.
Co może być uznane za uraz psychiczny?

Urazem psychicznym

może być wiadomość o śmierci bliskiej osoby, zwłaszcza gdy zgon nastąpił nagle. Urazem takim może być również udział w tragicznym wypadku oraz niektóre sytuacje konfliktowe. Dla wielu osób fakt, że zostały o coś niesłusznie posądzone, jest silnym urazem, z którym nie bardzo potrafią sobie poradzić. Urazem psychicznym mogą być również sytuacje określane mianem konfliktowych. Może to dotyczyć zatem dzieci z rozbitych rodzin, dla których problemem jest zamieszkanie z jednym z rodziców w chwili, gdy chciałoby mieć i mamą, i tatę na stałe przy sobie.

Urazy psychiczne

mogą wiązać się również z niektórymi chorobami, zwłaszcza z tymi, z którymi związane są trwałe następstwa. Strach, lęk oraz przygnębienie związane z długotrwałą chorobą może przecież w negatywny sposób odbić się na samopoczuciu psychicznym i prowadzić do spadku psychicznej odporności. Osobom przewlekle chorym niezbędne jest zatem wsparcie emocjonalne. Dzięki temu choremu łatwiej jest zmierzyć się ze swymi dolegliwościami oraz pokonać lęk przed następstwami choroby.
Inną przyczyną urazów psychicznych mogą być niektóre choroby psychiczne. Człowiek mający skłonność do depresji może żyć w ciągłym strachu przed nawrotem choroby, podobnie zresztą bywa w przypadku schizofrenii. Bo choć poprawa formy psychicznej może nastąpić, lęk przed nawrotem choroby może towarzyszyć takim osobom już przez całe życie.

Dodaj komentarz