W jaki sposób sprawdzić, czy glukometr działa prawidłowo?


W jaki sposób sprawdzić, czy glukometr działa prawidłowo?
Glukometr to urządzenie stosowane do pomiarów poziomu glukozy we krwi, czyli glikemii. Używa się go wraz z paskami, nakłuwaczami bądź lancetami. Powinno się sprawdzać, czy działa prawidłowo, stosując płyny kontrolne.

Jak działa glukometr?

Glukometr umożliwia oznaczenie stężenia cukru we krwi w każdym miejscu, w którym znajduje się chory. Informuje, kiedy poziom glukozy jest za wysoki bądź zbyt niski. Próbkę krwi do badania pobiera się z opuszka palca za pomocą nakłuwacza bądź lancetu. Wynik odczytuje się na pasku kontrolnym. Przed wykonaniem pomiaru należy włożyć go do urządzenia dokonującego pomiarów. Aby działało prawidłowo, należy stosować płyny kontrolne do glukometrów. Zastępują one krew w badaniu i pokazują, czy wyniki nie są zaniżane („lo”) bądź zawyżane („hi”). Płyn należy nanieść na pasek do badania. Ulotka pasków zawiera oznaczenia „hi” i „lo”. Wynik powinien mieścić się w przedziale pomiędzy nimi – oznacza to, że aparat działa prawidłowo.

Najczęściej popełniane błędy przy użyciu glukometru

Błędy, które najczęściej popełniają osoby używające glukometrów to:

 • badanie bliskich przy okazji wykonywania pomiaru u siebie i diagnozowanie cukrzycy na podstawie tego wyniku – jedynym kryterium decydującym o istnieniu choroby są badania laboratoryjne, interpretowane przez lekarza diabetologa;
 • pominięcie kalibracji glukometru przed użyciem pasków z nowo otwartego opakowania;
 • używanie przeterminowanych pasków;
 • przecieranie opuszka palca przed wykonaniem badania spirytusem;
 • wykonywanie kilku pomiarów z próbki krwi pochodzącej z tego samego nakłucia;
 • badanie na różnych urządzeniach w krótkich odstępach czasu;
 • nieużywanie płynów kontrolnych;
 • wykonywanie pomiarów na czczo tylko 1 raz w miesiącu, co nie jest miarodajne;
 • badanie tylko na czczo, bez oznaczania glikemii poposiłkowej;
 • brak porównania wyników z glukometru z badaniami laboratoryjnymi;
 • nieprowadzenie dzienniczka samokontroli, w którym są zapisywane oznaczenia – pamięć urządzenia może zostać wyczyszczona w razie jego awarii;
 • nie informowanie lekarza o podwyższonych wynikach glikemii;
 • pozostawianie glukometru w miejscach o dużej wilgotności powietrza, nasłonecznionych bądź w pobliżu pola elektromagnetycznego.

 

Dodaj komentarz