Wady wzroku a rodzaje soczewek kontaktowych


Wady wzroku a rodzaje soczewek kontaktowych
Soczewki kontaktowe stanowią pragmatyczną alternatywę okularów dla osób, które potrzebują aparatu korygującego ich wzrok. Kontakty korygują wiele popularnych schorzeń takich jak krótkowzroczność, dalekowzroczność, presbiopia, czy astygmatyzm. Występują w postaci soczewek sferycznych rozpraszających, soczewek sferycznych skupiających, soczewek multifokalnych oraz soczewek cylindrycznych.

Krótkowzroczność

Krótkowzroczność to wada wzroku polegająca na tym, że układ optyczny oka nieprawidłowo skupia promienie świetlne. Efektem tego obraz skupia się przed siatkówką oka zamiast na niej. Krótkowidz o wiele lepiej widzi więc z bliska, niż z daleka.

Soczewki kontaktowe sferyczne rozpraszające

Krótkowzroczność korygują soczewki kontaktowe sferyczne rozpraszające. Za sprawą tego, że rozpraszają obraz, nie skupia się on już przed siatkówką oka, lecz na siatkówce. Ten typ kontaktów posiada jedno ognisko, a mianowicie rozpraszające. Oś zawarta w soczewce sferycznej rozpraszającej pozostaje sferyczna.

Dalekowzroczność

Dalekowzroczność to wada wzroku polegająca na tym, że układ optyczny oka nieprawidłowo skupia promienie świetlne, aczkolwiek przy dalekowzroczności robi to w inny sposób niż przy krótkowzroczności. Efektem tego obraz skupia się za siatkówką oka zamiast na niej. Dalekowidz o wiele lepiej widzi więc z daleka, niż z bliska.

Soczewki kontaktowe sferyczne skupiające

Dalekowzroczność korygują soczewki kontaktowe sferyczne skupiające. Za sprawą tego, że skupiają, nie skupia się on już za siatkówką oka, lecz na siatkówce.
Ten typ kontaktów posiada jedno ognisko, a mianowicie skupiające. Oś zawarta w soczewce sferycznej skupiającej pozostaje sferyczna.

Presbiopia

Presbiopia, nazywana też niekiedy starczowzrocznością, to nie tyle wada wzroku, ile skutek naturalnego starzenia się oka, przez co osłabia się ostrość widzenia. Efektem tego obraz staje się nieostry zarówno z bliska, jak też z daleka. Osoba z tak zwaną starczowzrocznością zostaje narażona nie tylko na nieostre widzenie, ale też na zmęczenie narządu wzroku.

Soczewki kontaktowe multifokalne

Presbiopię korygują soczewki kontaktowe multifokalne, zwane też progresywnymi. Z jednej strony rozpraszają one obraz korygując go do bliży, a z drugiej strony skupiają one obraz korygując go do dali. Ten typ kontaktów posiada zatem dwa ogniska, a mianowicie rozpraszające oraz skupiające. Oś zawarta w soczewce multifokalnej pozostaje sferyczna.

Astygmatyzm

Astygmatyzm to wada wzroku polegająca na tym, że zaburzona zostaje symetria obrotowa oka. Efektem tego obraz pozostaje nieostry w pewnych polach widzenia. Astygmatyk widzi więc obraz nieco zakrzywiony zamiast prosty.

Soczewki kontaktowe cylindryczne

Astygmatyzm korygują soczewki kontaktowe cylindryczne, zwane też torycznymi. Sprawiają one, że zniekształcony obraz zostaje odkształcony, w związku z czym obraz staje się prosty a nie zakrzywiony, jak przy schorzeniu astygmatyzmu. Oprócz osi sferycznej soczewka cylindryczna posiada oś cylindryczną.

 

GS
Artykuł powstał we współpracy z Soczewki24.pl.

Dodaj komentarz