Wpływ nowoczesnych urządzeń do diagnostyki organizmu na rynek prywatnej opieki zdrowotnej


Wpływ nowoczesnych urządzeń do diagnostyki organizmu na rynek prywatnej opieki zdrowotnej
Rynek prywatnej opieki medycznej coraz bardziej wzrasta. Szacuje się, że z roku na rok udział wydatków prywatnych na opiekę medyczną w stosunku do publicznych jest o 7 % wyższy. Wzrost jest spowodowany stopniową poprawą ogólnej sytuacji ekonomicznej. Wpływa na niego wiele czynników m.in. rosnące oczekiwania i wymagania pacjentów, innowacje występujące w medycynie, nowe metody leczenia, niezwykle dynamiczna legislacja medyczna, kwotowo rosnący budżet NFZ, jak również rozwój prywatnych gabinetów leczniczych.

Rynek prywatnej opieki medycznej coraz bardziej wzrasta. Szacuje się, że z roku na rok udział wydatków prywatnych na opiekę medyczną w stosunku do publicznych jest o 7 % wyższy. Wzrost jest spowodowany stopniową poprawą ogólnej sytuacji ekonomicznej. Wpływa na niego wiele czynników m.in. rosnące oczekiwania i wymagania pacjentów, innowacje występujące w medycynie, nowe metody leczenia, niezwykle dynamiczna legislacja medyczna, kwotowo rosnący budżet NFZ, jak również rozwój prywatnych gabinetów leczniczych.

Grzegorz Byszewski zwraca uwagę na to, że publiczna opieka medyczna to głównie szpitale, pozostałe placówki to gabinety prywatne, których obecnie jest coraz więcej. Autor artykułu podkreśla, że sektor prywatnej opieki zdrowotnej rozwija się dynamicznie zwłaszcza z powodu licznych inwestycji w najnowsze technologie leczenia, standard usług i ich jakość w stosunku do usług w sektorze publicznej opieki medycznej. Powodem ciągle rosnącego zainteresowania usługami prywatnej opieki zdrowotnej jest również fakt, że pacjenci bardzo długo oczekują na usługi medyczne.

Bardzo korzystnym rozwiązaniem staje się poszerzenie usług medycznych przez gabinety fizjoterapeutów, naturoterapetów, dietetyków, lekarzy rodzinnych pierwszego kontaktu, kosmetologów, homeopatów o usługi diagnostyczne dzięki zainwestowaniu w zakup specjalistycznego urządzenia do profesjonalnej diagnostyki organizmu.

Posiadanie placówki diagnostycznej i zakup profesjonalnego analizatora rezonansu magnetycznego wpływa na monetyzację usług diagnostycznych. Biorezonansowy skaner diagnostyczny w prywatnym gabinecie przynosi diagnoście wiele korzyści finansowych. Najnowsze w Polsce urządzenie diagnostyczne Mezator, umożliwia zaproponowanie jednemu pacjentowi kompleksowych badań poszczególnych organów z uwzględnieniem trzech możliwych schematów (w trybie standardowym, ekspresowym i normalnym). Oprogramowanie urządzenia obejmuje test vegetotestem, terapię biorenezansową, plan żywieniowy, terapię naprawczą, replikację leków na nośniki typu woda, spirytus, glukoza i parafina. Ponadto istnieje możliwość rekomendacji określonych suplementów diety i zysków z polecania zaprzyjaźnionym lekarzom,

fizjoterapeutom, homeopatom, dietetykom, gabinetom kosmetycznym skanera diagnostycznego Mezator. Jeśli zainteresowana osoba kupi urządzenie z naszego polecenia otrzymujemy 10 % kwoty brutto od wartości każdego sprzedanego urządzenia.

Jakie korzyści finansowe przynoszą usługi diagnostyczne przeprowadzane na urządzeniu Mezator? Załóżmy, że jednorazowe badanie na Mezatorze będzie kosztowało 100 zł za wizytę. Po wizycie jednego pacjenta otrzymujemy piętnastokrotne pokrycie dziennego kosztu urządzenia. Zysk z jednego pacjenta dziennie to 93 zł na jednorazowym badaniu. Po wizytach dwóch klientów zwraca nam się koszt miesięczny urządzenia. Jeśli dziennie przyjmiemy 10 pacjentów osiągamy dochód 993 zł.

Posiadanie placówki diagnostycznej to jednorazowa inwestycja w lokal, zważywszy na niski koszt wynajmu pomieszczenia (od 10 m2) w innych placówkach medycznych np. przychodniach zdrowia. Placówka diagnostyczna to wspaniałe rozwiązanie dla gabinetów prywatnych lekarzy różnych specjalności. Posiadanie urządzenia do analizy rezonansu magnetycznego Mezator nie wymaga ponoszenia kosztów zmiennych (zużywania materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji, preparatów dezynfekujących). Warto zwrócić również uwagę na preferencyjne warunki finansowania urządzenia. Evitum, dystrybutor urządzenia Mezator, oferuje również raty 0 % lub najem urządzenia wraz ze szkoleniem wliczonym w koszty urządzenia. Placówki, które korzystają z urządzeń diagnostyczno-pomiarowych mają możliwość promowania swoich usług na portalu Diagnozujmy.pl, zrzeszającym najlepszych diagnostów organizmu w Polsce. W portalu znajduje się baza rekomendowanych placówek diagnostycznych.

Każdy diagnosta zna wartość badań ambulatoryjnych, które są znakomitym sposobem kontrolowania zdrowia pacjenta, jak również nieocenionym narzędziem w postawieniu trafnej diagnozy, potwierdzeniu lub jej weryfikacji. Mezator ma ogromną przewagę nad tradycyjnymi metodami badań ambulatoryjnych. Urządzenie wspaniale sprawdzi się w labolatoriach medycznych i analitycznych, jak również przychodniach i gabinetach, w których przeprowadzane są takie badania. Bezinwazyjna morfologia krwi oraz badanie pierwiastków śladowych za pomocą urządzenia Mezator znacznie skraca czas oczekiwania na wyniki badań.

Inwestycja w urządzenie do diagnostyki organizmu, otworzenie własnej placówki diagnostycznej, pozwoli na poszerzenie zakresu usług o kompleksową opiekę diagnostyczną z uwagi na to, że rynek medyczny nie jest jeszcze nasycony tego typu usługami. Usługi diagnostyczne dzięki nowoczesnej aparaturze stwarzają możliwości profilaktyki wielu chorób, a także skuteczność prowadzonych terapii leczniczych. Usługi związane z diagnostyką organizmu są w pełni komplementarne do innych usług okołomedycznych.

Facebook Comments