Wypalenie zawodowe – problem dzisiejszego społeczeństwa


Wypalenie zawodowe - problem dzisiejszego społeczeństwa
Dużym problemem dzisiejszego społeczeństwa jest problem wypalenia zawodowego. Dotyka coraz młodsze osoby, które po kilku latach intensywnej pracy doświadczają tego zjawiska.

Czym jest wypalenie zawodowe?

Jest to stan organizmu, w którym osoba chora doświadcza wyczerpania, z powodu długo działającego stresu. Wypalenie zawodowe sprawia, że praca zaczyna nas coraz bardziej męczyć, zniechęca do podejmowania działań, a także powoduje nasilenie sytuacji stresowych. Wcześniej podejmowane i realizowane zadania stają się trudne, a nawet wręcz niemożliwe do wykonania. Często osoba dotknięta tym problemem zaczyna wycofywać się z życia społecznego oraz rodzinnego. Bywa poirytowana, bezsilna, osamotniona i wycofana. Prowadzi to do zaburzeń psychicznych, depresji i całego osłabienia organizmu, a także chorób somatycznych.

Jak walczyć z wypaleniem zawodowym?

Każdą osobę może dotknąć syndrom wypalenia zawodowego. Nawet jeżeli pracownik do tej pory odczuwał satysfakcję z wykonywanej pracy, wydarzenia spowodowane długotrwałym stresem i napięciem prowadza do utraty zainteresowania wykonywaną czynnością. Nie należy siebie obarczać odpowiedzialnością i wpędzać w poczucie winy, jest to krok do tego aby doprowadzić do stanu chorobowego i depresji.
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jak uchronić się przed wypaleniem zawodowym? Przede wszystkim warto zachować zdrową równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Każda osoba, która poświęci się tylko i wyłącznie pracy zawodowej, przypłaci to wypaleniem zawodowym.

Dzisiejszy pęd życia, wspinanie się po szczeblach kariery, intensywna praca w korporacji, szczególnie przyczynia się do takiego stanu rzeczy. Coraz większy zakres obowiązków, odpowiedzialność na stanowisku, wymaga od nas dużej odporności na stres. Niestety, nie wszystkim udaje się zachować zdrową równowagę w tym zakresie.
Młode osoby, często zaczynające swoją zawodową karierę, nastawione są na coraz wyższe cele i stawiają wymagania, które z czasem okazują się trudne do sprostania. To pierwszy krok do wypalenia zawodowego.
Później zaczyna się kula śnieżna, zwiększanie liczby zadań do wykonania, nieterminowość, niepowodzenia, powodują, że osoba wycofuje się z życia zawodowego.

Jak pomóc osobie dotkniętej wypaleniem zawodowym?

Osoba borykająca się z tym problemem, bardzo często pozostaje sama. Nie szuka pomocy, a zaczyna izolować się i zamykać przed innymi osobami. Trudno do niej dotrzeć. W przypadku, kiedy problem dotyka członka rodziny, rzutuje to na całe funkcjonowanie jego środowiska rodzinnego. Należy jak najszybciej poszukać pomocy i przekonać osobę, do skorzystania z niej.
Ośrodki psychoterapeutyczne specjalizują się w pomocy osobom dotkniętym wypaleniem zawodowym. Część terapeutyczna obejmuje reakcję organizmu na sytuacje stresowe, a także wskazanie kierunku, aby uniknąć podobnej sytuacji w przyszłości.

Wypalenie zawodowe niesie ze sobą wysokie ryzyko depresji. Dlatego tak ważne jest, aby osoba już na początku drogi, uzyskała specjalistyczną pomoc psychologiczną.

Artykuł został przygotowany przy współpracy z Grupa Progres

Dodaj komentarz