Zaburzenia uwagi słuchowej u dzieci – objawy i leczenie


Zaburzenia uwagi słuchowej u dzieci – objawy i leczenie

Czy Twoje dziecko nie zawsze reaguje na to, co do niego mówisz? Czy trudno mu się skoncentrować? A może ma wadę wymowy? Przyczyną takich objawów może być zaburzenie uwagi słuchowej. Jakie są objawy braku koncentracji słuchowej i jak można temu zaradzić?

PROBLEMY U DZIECI

Rodzice bardzo uważnie obserwują swoje dzieci i od razu reagują na wszelkie symptomy nieprawidłowego rozwoju u dzieci. Wady wymowy to klasyczny i często spotykany problem u dzieci. Rodzice w takich przypadkach szukają pomocy u logopedy, który prowadzi z dzieckiem ćwiczenia usprawniające język, wargi, policzki itd.

Sporo rodziców zauważa także problem niereagowanie dzieci na bodźce zewnętrze. Gdy dziecko jest pochłonięte zabawą, to nie słyszy lub nie reaguje na bodźce z otoczenia. U starszych dzieci można często dostrzec brak koncentracji – nie umieją się skupić w szkole, na wykonaniu jednego zadania, nie wiedza co jest zadane do domu itd. Po kilku latach nauki okazuje się, że dziecko ma dysleksje – takich problemów można by mnożyć mnóstwo.

ZABURZENIE UWAGI SŁUCHOWEJ

Ucho jest łącznikiem między światem zewnętrznym a naszym mózgiem. Odgrywa więc bardzo ważną funkcję. Nieprawidłowe przetwarzanie słuchowe może objawiać się nierozumieniem poleceń, nadwrażliwością na niektóre dźwięki, brakiem koncentracji, ubogim słownictwem, wycofaniem, zagubieniem, brakiem koordynacji ruchowej, nieumiejętnością wyizolowania pewnych dźwięków itd.

Problemy omówione w poprzednim akapicie mogą mieć swoje podłoże właśnie w zaburzeniu funkcji słuchowych.

Profesor Tomatis opublikował swoje badania na temat zaburzeń słuchu już ponad 60 lat temu. Uważał na przykład, że ogromne znaczenie w przetwarzaniu informacji ma właściwa lateralizacja słuchowa, czyli prawostronna. Gdy uchem przeważającym jest ucho prawe, wówczas informacje które do niego docierają przetwarzane są przez lewą półkulę mózgu, która odpowiedzialna jest za logiczne i analityczne myślenie oraz w niej się mieści ośrodek mowy. Rozmowa z taka osobą jest bardziej rzeczowa i konkretna, a informacje szybko przekazywane.

Przewaga ucha lewego sprawia, że bodźce słuchowe docierają do prawej półkuli, która odpowiedzialna jest za wyobraźnie, myślenie abstrakcyjne oraz emocje. Prawa półkula bardziej wyłapuje emocjonalne zabarwienie wypowiedzi. Następnie informacje muszą być przesłane do lewej – werbalnej części mózgu. Informacja musi więc pokonać dłuższą drogę. Rozmówca reaguje więc wolniej i bardziej emocjonalnie.

Biorąc to wszystko pod uwagę profesor opracował metodę stymulacji uwagi słuchowej. Na czym polega trening słuchowy Tomatisa?

METODA TOMATISA

Terapia polega przede wszystkim na słuchaniu. Na potrzeby treningu słuchowego opracowano specjalne słuchawki (ucho elektroniczne zwane TalksUp®), które przetwarzają dźwięk odpowiednio do potrzeb danego dziecka. Najczęściej zajęcia polegają na odbywaniu seansów ze słuchaniem muzyki Mozarta lub innej. Chodzi przede wszystkim o słuchanie wysokich dźwięków, które energetyzują mózg. Kolejne etapy sesji to praca z mikrofonem.

Metoda Tomatisa to terapia, która dopiero rozwija się w Polsce, ale na świecie jest stosowana od lat. Jej minusem są oczywiście koszty, ale biorąc pod uwag efekty – warto spróbować. Chodzi przecież o podniesienie komfortu i jakości życia dziecka. Dziecko po terapii będzie bardziej skoncentrowane, spokojniejsze, uważniejsze, będzie mu łatwiej w komunikacji z rówieśnikami.

Terapia jest prowadzona także dla osób dorosłych. Jeśli więc ktoś zauważa u siebie wymienione na początku symptomy warto umówić się na wizytę u specjalisty. Metoda Tomatisa wykorzystywana jest do podniesienia zdolności do nauki języka obcego.

Artykuł powstał przy współpracy http://metodatomatisa.com/

Dodaj komentarz